Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Projectmanagement > MET

Model voor Effectief Teamfunctioneren

Projectmanagement

Samenwerken is moeilijk. Voor de projectgroep als geheel en voor de projectleider in het bijzonder. Tiny Vinke, Marie-José Mineur en Abe Meininger ontwikkelden het Model voor Effectief Teamfunctioneren. Leidinggevenden kunnen dit model gebruiken om een analyse te maken van het functioneren van het team en zonodig bij te sturen. Het model is ook handig voor projectteams.

Er is sprake van effectieve samenwerking als resultaten op een goede manier worden bereikt. Daarvoor noemt het MET-model vijf basisvoorwaarden die nauw met elkaar samenhangen.

De doelen van het samenwerkingsverband

Voor succesvolle samenwerking is het belangrijk dat je het samen eens bent over het doel van die samenwerking. In een projectteam is dat lang niet altijd even helder voor alle betrokkenen. Waarom willen we eigenlijk zo graag de laagdrempeligheid in deze groepspraktijk vergroten? Hou het concreet, dat werkt verhelderend en enthousiasmerend: 'De service willen wij verbeteren door ervoor te zorgen dat klanten die een afspraak willen maken ons binnen drie minuten kunnen bereiken'.

Een effectieve en efficiënte taak- en rolverdeling

In een projectteam werken al gauw zo'n zes tot acht mensen nauw met elkaar samen. Maar lang niet altijd in dezelfde ruimte en op hetzelfde moment. Het is dan belangrijk dat de taakverdeling glashelder is. Dat geldt ook voor de verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  Dit gaat wel eens mis bij de komst van een nieuwe projectmedewerker. In die gevallen kunnen onderlinge irritaties en inefficiëntie ontstaan.

Natuurlijk is ook een evenwichtige, 'als billijk ervaren' rol- en inspanningsverdeling tussen teamleden van belang. Vaak vloeit die verdeling logisch voort uit de formele taakverdeling. Soms vervult iemand echter een rol omdat dat bij hem past.

Een rolverdeling in teams ontstaat vaak vanzelf, zonder dat hier afspraken over worden gemaakt. Dat functioneert vaak prima. Je ziet bijvoorbeeld dat één persoon als vertrouwenspersoon optreedt bij problemen. Voor sommige rollen is het echter beter om wel duidelijke afspraken te maken.

Goede onderlinge verhoudingen en een goede teamcultuur

Hoe je als team met elkaar omgaat is van invloed op alle aspecten van de samenwerking. Echt, het loont om consequent te werken aan een goede sfeer. Dat is niet hetzelfde als de hele dag zoete koekjes bakken. Een goede sfeer betekent ook een conflict als dat nodig is, stevige kritiek of desnoods een keer een krachtterm. Het staat of valt met het respect dat je voor elkaar hebt. In de project start-up maakte je daar een begin mee. Gedurende het project blijf je eraan werken.

Duidelijke werkafspraken

Hoe groter het team, hoe belangrijker het is om goede werkafspraken te maken. Gestructureerd en geregeld werkoverleg is hiervoor een logische methode. Binnen sommige projecten kan het handig zijn om een projectruimte aan te wijzen waar permanent de voortgang op flappen inzichtelijk wordt gemaakt. Die projectruimte kan ook de plek zijn waar je dagelijks even bij elkaar komt om de voortagng van het werk te bespreken en de werkafspraken na te lopen.

De motivatie van individuele teamleden

Natuurlijk wordt de samenwerking binnen een team sterk beïnvloed door de individuele motivatie van de deelnemers. In een projectteam is het belangrijk dat ieder als individu taken heeft waar hij zich betrokken bij voelt. Het is ook belangrijk dat men merkt dat zijn bijdrage ertoe doet. Ook als die bijdrage relatief gering is.

Reflectie op het teamfunctioneren

Voor een goed functioneren van een team is het zaak om af en toe met elkaar de tijd te nemen om terug te kijken op de samenwerking, daarvan te leren en met elkaar eventueel nieuwe afspraken te maken. Wat ging er goed, waar zijn we trots op, welke complimenten kregen we als team? Wat ging er minder, waar schamen we ons voor?

Literatuur: Jos Benders, Zelfsturende teams in de dienstverlening. Uitgeverij Lemma. 2000. (Hoofdstuk 10: Abe Meininger, Marie-José Mineur en Tiny Vinke, Zorg in het Academisch Ziekenhuis Groningen; een kwestie van teamwork)

Volgende pagina: Omgaan met tegenslag


Bron: www.leren.nl/cursus/management/projectmanagement/met.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon