Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Projectmanagement > Stuurgroep en klankbordgroep

Stuurgroep

Projectmanagement

Als het project afnemers heeft uit meerdere bedrijfsonderdelen kiest men wel eens voor een stuurgroep. Zo'n stuurgroep bestaat uit hoofden van die verschillende onderdelen van het bedrijf. De opdrachtgever is voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep bespreekt de belangrijkste stappen binnen het project en adviseert de opdrachtgever. Die blijft de beslisser.

Een stuurgroep kan heel handig zijn. Zo kan bijvoorbeeld de afdeling Verkoop heel veel waarde hechten aan een relatiebeheerprogramma dat vooral de historie van de klant bij het bedrijf inzichtelijk maakt. De afdeling Logistiek is vooral geïnteresseerd in een programma dat laat zien hoeveel voorraad de klant zelf nog in huis heeft. Als die twee eisen strijdig zijn kan dat gevecht mooi in de stuurgroep worden uitgevochten. En als ze klaar zijn melden ze het wel.

Je merkt waarschijnlijk al wel dat er een groot, groot nadeel is: een stuurgroep kost tijd. Als 'tijd' de beperkende factor is, heb je aan een stuurgroep meestal niet zoveel. Maar als de grote uitdaging is om draagvlak te realiseren voor je product kan een stuurgroep handig zijn.

Nog één bezwaar: de kwaliteit van de stuurgroep is ook afhankelijk van de kwaliteit van de voorzitter. Die mag namelijk geen genoegen nemen met makkelijke compromissen zoals: 'Het moet gewoon allebei'.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep kan ook nog wel eens handig zijn. Zo'n groep bestaat uit potentiële gebruikers van het te ontwikkelen product. Je vraagt zo'n klankbordgroep bijvoorbeeld om de eerste versie van de nieuwe catalogus eens door te nemen. De klankbordgroep beslist niet maar adviseert alleen.

Overigens: ook hiervoor geldt dat een klankbordgroep heel handig is als je iets nieuws maakt en medestanders nodig hebt bij de implementatie.

Volgende pagina: Leidinggeven aan projecten


Bron: www.leren.nl/cursus/management/projectmanagement/stuurgroep-en-klankbordgroep.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon