Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding > Ontwikkelen

Het team ontwikkelen

Teambuilding

Wat is de houdbaarheid van een team? Hoe lang blijft een team in staat tot topprestaties?  Het model van Tuckman laat zien dat een team verschillende fasen doormaakt. In elke fase speelt de teamleider een andere rol:

Fase teamontwikkeling Rol teamleider
Vormfase autoriteit tonen en laten gelden
Stormfase afstaan van autoriteit en macht aan de groep
Normfase richten en sturen
Prestatiefase ondersteunen, ontwikkelen en coachen

Om een team blijvend te ontwikkelen, is het nodig zo nu en dan momenten van reflectie in te bouwen. Is de doelstelling nog steeds actueel? Is de werkwijze nog effectief? Wat zijn de leerpunten van de afgelopen periode?

Het stilstaan bij deze vragen gaat niet vanzelf: iedereen is druk-druk-druk  met eigen werkzaamheden. Het is aan de teamleider om die reflectiemomenten te creĆ«ren. Bijvoorbeeld door van 'teamontwikkeling' een terugkerend agendapunt te maken of door geregeld een 'dag op de hei' te organiseren.

De ontwikkeling van een team hangt nauw samen met de ontwikkeling van individuele kennis en vaardigheden. Als individuele teamleden gestimuleerd worden hun talenten en vaardigheden voortdurend aan te scherpen, wordt het team als geheel daar beter van. Reden voor de teamleider om aandacht te hebben voor zowel voor het huidige functioneren als  toekomstige ambities. Een succesvolle teamleider heeft de rol van coach en stelt zijn teamleden in staat steeds hoger te klimmen.

Volgende pagina: Veel voorkomende problemen in een team


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/ontwikkelen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon