Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding > Tips

Tips voor teambuilding

Teambuilding

Theorie over teambuilding is er in overvloed. Maar: hoe ga je nu écht te werk in de praktijk. Enkele praktische tips waarmee je als teamleider je voordeel doet.

Geef richting én uitdaging

Stimuleer samenwerking

Bied ondersteuning

Ontwikkel het team voortdurend

Kies activerende werkvormen

Een rondje maken

Wil je een oplossing voor een probleem of ben je op zoek naar creatieve invalshoeken? Ga de groep rond en geef ieder teamlid kort het woord. Voorkom dat zo'n rondje uitmondt in oeverloze discussies. Bijvoorbeeld door de spreektijd te beperken (iedereen krijgt 5 minuten), door discussiepunten te parkeren (opschrijven op een flap) en door mensen te verbieden een eerdere spreker te herhalen.  

Deze werkvorm is op verschillende manieren toe te passen. Als er geen noodzaak is om 'met de klok mee' te werken, kun je elke spreker de volgende spreker laten aanwijzen. Dit maakt de werkvorm wat dynamischer. Bovendien dwing je iedereen bij de les te blijven.

Geschreven antwoorden verzamelen

Stel een vraag of poneer een stelling. Vraag ieder teamlid om anoniem een antwoord of idee op te schrijven. Verzamel de antwoorden, orden ze op basis van gelijksoortigheid en bespreek vervolgens met het hele team elk (groepje van) antwoorden. Deze werkwijze heeft als voordeel dat ook verlegen mensen gemakkelijk hun bijdrage kunnen leveren. Bovendien verplicht het iedereen om zijn idee of antwoord kort en bondig samen te vatten.

Viskom

In grotere teams is het soms lastig een discussie beheersbaar te houden. In zo'n situatie is de 'viskom' effectief. Je maakt twee groepen en plaatst ze in twee kringen bij elkaar: groep één vormt de binnenring; groep twee de buitenring. Groep één heeft als opdracht over een bepaald thema te discussiëren; groep twee luistert naar wat gezegd wordt.

Na enige tijd neem je een 'time out'.
Groep twee krijgt de gelegenheid om –kort en bondig- de hoofdpunten samen te vatten en (eventueel) te noteren op een flap. Vervolgens wisselen de twee groepen van rol: groep twee discussieert en groep één hoort toe.

Is het thema voldoende behandeld en heeft iedereen zijn inbreng kunnen leveren, dan voer je tot slot een plenaire discussie om knopen door te hakken.

Discussie in subgroepen

Verdeel de groep in subgroepen en geef elke subgroep de opdracht een (onderdeel van) een probleem uit te werken of op te lossen. Na afloop laat je een vertegenwoordiger van elke subgroep kort plenair de bevindingen presenteren. Die bevindingen zijn vervolgens weer input voor een discussie met het team als geheel.

Een voor de hand liggende groepsindeling is het werken in twee-, drie- of viertallen met mensen die toevallig naast elkaar zitten. Soms is het slim anders te werk te gaan. Bijvoorbeeld door mensen zélf de subgroep te laten kiezen die hen het meest aanspreekt. Of door als teamleider zelf subgroepen samen te stellen waarin mensen met verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn.

Meer werkvormen

Meer werkvormen vind je in de cursus over het organiseren van een werkconferentie.

Volgende pagina: Zelfsturende teams


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/tips.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon