Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Portfolio

Werken met een portfolio

Gerelateerde Cursussen
portfolio

In deze cursus leer je wat een portfolio is en hoe je het in je werksituatie gebruikt. En omdat werken met een portfolio onlosmakelijk is verbonden met denken in competenties leer je ook wat over competenties en competentiemanagement.

Wat is een portfolio?

Het moderne portfolio is een digitale persoonlijke map met een inventarisatie van persoonlijke competenties, onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan een standaard en voorzien van een persoonlijk stappenplan.

Een portfolio is een ideaal hulpmiddel om grip te krijgen ophet leerproces. Door te werken met een portfolio worden studenten gedwongen tot het doorlopen van een soort cyclisch proces:

Studenten bundelen bovendien proeven van bekwaamheid in hun portfoliomap en kunnen zo hun ontwikkeling en leerproces volgen.

Veel onderwijsinstellingen gebruiken een digitaal portfoliosysteem waarmee studenten hun materiaal online kunnen invoeren. Deze cursus gaat over de inhoud van het portfolio, niet over bepaalde portoliosoftware. Raadpleeg ook de handleiding en richtlijnen van de instelling.

Verder lezen: Wat is een portfolio?

Inhoud van het portfolio

Een portfolio bestaat tenminste uit de volgende delen:

1. CV-deel met persoonlijke gegevens en werk- en leerervaring

Dit gedeelte spreekt eigenlijk voor zich. Het curriculum vitae bevat de zakelijke, harde feiten over iemands levensloop. De cursus "cv maken" kan hierbij van pas komen.

2. Analytisch deel

De stand van zaken wat betreft competenties. Reflectie daarop.

3. Dossierdeel, bewijzen

Het kan gaan om formele bewijzen (zoals certificaten en diploma's), gestandaardiseerde bewijzen (eenvoudig interpreteerbare resultaten op toetsen en tests bijvoorbeeld) en niet gestandaardiseerde bewijzen (werkstukken bijvoorbeeld, waarvan de interpretatie meer tijd vraagt).

4. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Afspraken met jezelf en met je leidinggevende over je carrièredoelen en ontwikkelingsdoelen op korte en lange termijn.

Het voorbeeldmateriaal geeft een indruk van deze onderdelen.

Portfolio als personeelsinstrument

Bij sommige bedrijven heeft het portfolio schoorvoetend zijn intrede gedaan. Die aarzeling is wel voorstelbaar. We dreigen op het gebied van opleiding en ontwikkeling van medewerkers in de ogen van sommige werkgevers wat door te slaan. Zo kennen we het functioneringsgesprek, het beoordelingsgesprek, het correctiegesprek, het loopbaangesprek, het jaargesprek en ook het gesprek over het Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

Een leidinggevende met zo'n twintig medewerkers kan daar een dagtaak aan hebben. Die leidinggevende kun je niet vertellen dat hij ook nog eens een gesprek over het portfolio moet voeren. Gelukkig hoeft dat ook niet. Het portfolio kan prima dienen als input voor het jaargesprek (of het functioneringsgesprek) en hoeft niet ook nog eens apart met de medewerker te worden besproken.

Wat is de meerwaarde voor het bedrijf?

Werken met een portfolio helpt je om al werkend te leren en om wat je elders leert, in je werk te gebruiken. Dat is voor het bedrijf natuurlijk pure winst.

Wat zijn de bijdragen van leidinggevende en medewerker

Het opstellen van een portfolio is geen kleinigheid. Zeker voor iemand die al wat langer werkt, is het inrichten van zo'n map een enorme klus maar tegelijkertijd erg bevredigend. Ook voor de leidinggevende heeft werken met een portfolio veel voordelen. We zien voor de leidinggevende een aantal taken weggelegd.

Afsluiting

Voorbeeldmateriaal

Een portfolio is per definitie zeer persoonlijk. En de vorm waarin het wordt gegoten verschilt van organisatie tot organisatie. Toch willen we bij deze cursus wat voorbeeldmateriaal geven, om je op gang te helpen bij het opstellen van je portfolio.

Websites over het portfolio

Enkele geselecteerde websites met goede informatie over het gebruik van een portfolio.

Auteur: Wout Sorgdrager

Voor deze cursus werd gebruik gemaakt van de ontwikkelingen binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen rond het portfolio. In het bijzonder willen wij bedanken Anja Boot, hoofdverpleegkundige bij de afdeling Orthopedie en Ineke Oldenburger, stafmedewerker bij het Opleidingsinstituut van het UMCG.

Gebruikte literatuur

Martin Reekers, Handboek Competentiemanagement. Een uitgave van Sectorfondsen Zorg en Welzijn en Fontys Hogeschool Sociaal Werk. Utrecht, 2004.

Mirjam Raanhuis, Alie Kamphuis en Tijs Pijls: Werken met een portfolio (nieuwsbrief nummer 5).


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon