Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Portfolio > POP

Persoonlijk ontwikkelplan in het portfolio

Portfolio

In het persoonlijk ontwikkelplan (POP) maak je afspraken met jezelf en vaak ook met leidinggevende. Je legt in dit POP vast:

Het begrip Persoonlijk Ontwikkelplan klinkt wat zwaar en veelomvattend. Probeer het niet te ingewikkeld te maken en hou het vooral beperkt. Je kunt in een POP niet je ontwikkeling van een grijs muisje tot een ontzagwekkende olifant regelen. Denk niet alleen aan een cursus of een opleiding. Bekijk het wat breder. Misschien is het gezien je doelstellingen belangrijk om eens wat verder te kijken dan je werk alleen. Misschien zie je wel mogelijkheden om in vrijwilligerswerk op andere punten ervaring op te doen.

Wie bijvoorbeeld moeite heeft met het verzorgen van een presentatie hoeft niet onmiddellijk naar een tweedaagse training 'Spreken in het openbaar'. Je kunt ook met je leidinggevende afspreken dat hij in het werkoverleg je een paar keer het woord geeft.

Bij sommige bedrijven is het mogelijk om elders stage te lopen. Misschien kun je in je eigen bedrijf op een andere afdeling stage lopen. Bespreek dit met je leidinggevende: wat vindt hij belangrijk?

Persoonlijk Ontwikkelingsplanpijl

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Als werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Deze cursus helpt werkgevers en werknemers aan de slag te gaan met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Competenties centraal

Ook in het POP staan de competenties centraal. Als luisteren een competentie is die bij jou minder is ontwikkeld, is dat in jouw POP een belangrijk aandachtspunt. In je analyse staat als het goed is waar het bij jouw luistervaardigheden precies aan schort. Laat je anderen niet uitpraten, heb je moeite met het stellen van open vragen, vind je het moeilijk om samen te vatten wat de ander zei?

In je POP formuleer je op dit punt dan een doel. Je doet dat SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).

Overvraag jezelf niet. Als je moeite hebt met luisteren kun je bijvoorbeeld als doel formuleren om in de komende drie maanden tenminste drie keer in een gesprek een aantal maal het voorgaande samen te vatten. Na die drie maanden pak je je portfolio er bij en noteert voor jezelf of dat gelukt is en wat goed ging en wat minder goed. Probeer ook telkens input te krijgen van anderen.

Terug naar de hoofdpagina


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/pop.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon