Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Portfolio > Dossierdeel

Dossierdeel

Portfolio

Het opstellen van het dossierdeel is het leukste gedeelte van je portfolio. In dat dossierdeel plaats je alle tastbare bewijzen van je competenties. Het is als het ware de showcase. Het bevat al die zaken waarmee je aan anderen kunt laten zien wat je in de loop van de tijd geleerd hebt en waaruit dat blijkt. Allereerst zijn dat je diploma's, getuigschriften en certificaten. Misschien heb je voor je functie ook wel een registratie nodig of moet je zijn ingeënt. Al dat soort bewijsstukken stop je in je dossier.

Maar belangrijker en vooral leuker is het dossierdeel waar je de bewijzen voegt van wat je gepresteerd hebt. Karin is trots op haar ordelijkheid. In haar dossierdeel stopt ze dan ook het document waarin het archiefsysteem is uitgewerkt.

Houd dit deel goed bij. Je staat er versteld van wat je allemaal presteert in een jaar tijd. Bewaar kopieen van belangrijke rapporten die je schreef, maak een foto van dingen die je bouwde, bewaar plannen die je maakte en uitvoerde. Je kunt beter eerst wat teveel bewaren en later schiften dan te weinig bewaren. Wees eerlijk tegenover jezelf en anderen over jouw aandeel in sommige prestaties. Het heeft geen zin om projectresultaten die je samen met een team bereikte, te verkopen als jouw resultaten. Dat keert zich uiteindelijk tegen je. Maak ook goede afspraken met je werkgever over wat je aan anderen kunt laten zien en wat niet. Soms is je werk gebonden aan copyrights of is het eigendom van je werkgever.

Een vaak veronachtzaamd deel van je leven mag je er ook in betrekken: je vrije tijd. Sommige mensen presteren in hun vrije tijd dingen waar ze in hun werk (volgens hun leidinggevende) niet of nog niet aan toe zijn. Karin is in haar vrije tijd voorzitter van de stichting Peuterspeelzalen. Zij is verantwoordelijk voor vijf betaalde medewerkers en zeker twintig vrijwillgers. Ze is verantwoordelijk voor het beheer van vijf ruimtes die met elkaar een waarde vertegenwoordigen van zeker een miljoen euro. Ze leidt ingewikkelde vergaderingen waarin ze de belangen van ouders, de leidsters, de vrijwilligers en de kinderen op één lijn brengt.

Jaargesprek

Op de afdeling van Anja Boot werken nu 5 van de 25 verpleegkundigen met een portfolio. Ze begrijpt best dat niet iedereen staat te popelen. 'In mei gaan we het evalueren. Tegen die tijd heb ik ook wat meer jaargesprekken gevoerd met behulp van het portfolio. We gaan er in elk geval mee door. Komend jaar gaan we beginnen op de afdeling om onderling de voorbehouden handelingen te oefenen en te toetsen. Het portfolio is een prachtig middel om die toetsmomenten op te slaan.' 

Het portfolio blijkt voor haar een handig hulpmiddel bij het jaargesprek. 'Ik voer een jaargesprek altijd aan de hand van het functieprofiel: wat zijn de resultaten van je werk en op welke manier zijn die resultaten gerealiseerd? Welke competenties horen daar bij? Als we dat bespreken zie je dat er leerpunten uit naar voren komen. Meestal noteer ik die. Nu vroeg ik de verpleegkundige om zelf die leerpunten vast te leggen in haar portfolio. Volgend  jaar komen we daar op terug. Het aardige is dat zij dat prima kon: zij rondde vier jaar geleden de HBO-V af en daar leer je om op zo'n manier naar je functioneren te kijken.'

Volgende pagina: persoonlijk ontwikkelplan


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/dossierdeel.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon