Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Portfolio > Meerwaarde

Meerwaarde voor het bedrijf

Portfolio

Wat is voor het bedrijf de meerwaarde van het werken met een portfolio? Meer en meer gaan bedrijven uit  van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn loopbaan, zijn orderportefeuille en zijn ontwikkeling. De werkgever is niet verantwoordelijk voor de employability (inzetbaarheid) van de medewerker. Dat is de medewerker zelf. Dat kan zich prima vertalen in een portfolio.

Daarin houdt de medewerker immers precies bij wat hij zich heeft eigen gemaakt de afgelopen tijd. Als het goed is heeft hij in zijn portfolio ook zijn ontwikkeldoelen vastgelegd. Doordat hij op gezette tijden terugkijkt op die doelen kan de medewerker nagaan of hij op het goede spoor zit of niet. Een portfolio dwingt je namelijk om doelen op te stellen en daarop te reflecteren. Dat is minder navelstaarderig dan het klinkt. Juist omdat je in het portfolio bijhoudt wat je hebt gepresteerd kun je concreet nagaan wat je hebt geleerd.

Werken met een portfolio helpt je dus om al werkend te leren en om wat je elders leert, in je werk te gebruiken. Dat is voor het bedrijf natuurlijk pure winst. Een secretaresse die in haar vrije tijd voorzitter is van enkele peuterspeelzalen, vertrouw je meer toe dan een secretaresse die naast haar werk verder niets doet.

Er zit wel een addertje onder het gras. Een portfolio maakt je als medewerker bewust van wat je kunt. Als dat zich vertaalt in de wens om naast de huidige taken, andere taken aan te pakken, kan dat problemen opleveren.  Bedrijven, zeker de kleinere, hebben lang niet altijd de mogelijkheid om een takenpakket uit te breiden. Evenmin hebben ze voldoende doorstroming in het personeelsbestand om direct die nieuwe ambities te honoreren.

Dat betekent dat de verbeterde employability zich zal vertalen in meer vertrekkende medewerkers.Als het bedrijf erin slaagt om die medewerkers op een goed, plezierige manier te laten gaan is die extra doorstroom niet schadelijk. Integendeel, een bedrijf waar medewerkers de kans krijgen zich zo te ontwikkelen dat ze ook elders op de arbeidsmarkt meer waard worden is een aantrekkelijke werkgever.

Elders verworven competenties

De meerwaarde van het portfolio vertaalt zich ook in trotse medewerkers. De ervaring leert dat medewerkers die werken met een portfolio trotser zijn op hun werk en op hun prestaties.

Sommige bedrijven zorgen dat medewerkers die nog geen vakdiploma hebben maar wel veel ervaring hebben door het opstellen van een portfolio enkele deelcerticaten kunnen krijgen of zelfs een vakdiploma. In een portfolio verzamelen deze medewerkers (onder begeleiding van een specialist) bewijzen van hun competenties. Zo'n portfolio wordt vervolgens door de branchevereniging getoetst.

Als uit het portfolio blijkt dat de medewerker inderdaad over voldoende evc's (eerder / elders verworven competenties) beschikt, kan deze medewerker alsnog zonder reguliere opleiding een diploma krijgen.

Veel jongeren zijn gewend aan het werken met leerdoelen en het reflecteren op je leerprestaties. Dat geldt niet voor oudere medewerkers. Anja Boot:

'Er werkt op deze afdeling ook een afdelingsassistent. Hij heeft nooit een diploma voor zijn werk in het ziekenhuis gehaald. Hij ziet er tegen op om naar een cursus te gaan. Toch heeft hij natuurlijk in de loop van de jaren veel geleerd. Samen met medewerkers van het Opleidingsinstituut van het UMCG gaat hij nu een portfolio invullen. Op basis daarvan kunnen die eerder verworven competenties alsnog worden verzilverd in certificaten en misschien wel een diploma.'

Volgende pagina: bijdragen leidinggevende en medewerker


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/meerwaarde-bedrijf.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon