Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Portfolio > Voorbeeld

Voorbeeldmateriaal voor een portfolio

Portfolio

Een portfolio is per definitie zeer persoonlijk. En de vorm waarin het wordt gegoten verschilt van organisatie tot organisatie. Toch willen we bij deze cursus wat voorbeeldmateriaal geven, om je op gang te helpen bij het opstellen van je portfolio.

Analytisch deel (reflectie)

Mijn competentieprofiel Mijn reflectie

 

1

2

3

4

5

Luisteren
Laten merken belangrijke informatie op te kunnen nemen tijdens gesprekken en in te gaan op de ander door middel van verbale en non-verbale reacties
Klantgerichtheid
Onderzoeken van de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen. Anticiperen op de behoefte van de klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.
Flexibel gedrag
Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken
Initiatief
Kansen signaleren en ernaar handelen. Laten zien liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
Samenwerken
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Overtuigingskracht
Gedrag dat erop gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met plannen, ideeën of producten.
Plannen en organiseren
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.
Mondeling communiceren
Ideeën, meningen of informatie in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken. De (lichaams)taal en terminologie aanpassen aan de toehoorders.
Schriftelijk communiceren
Ideeën, meningen of informatie in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen.

20 februari 2004

Gisteren het halfjaarlijkse functioneringsgesprek gehad. Ik had het gesprek voorbereid door bovenstaande checklist in te vullen. Paul had hetzelfde gedaan. We waren het op een aantal punten eens. Die heb ik maar donker gearceerd. De licht gearceerde scores zijn mijn scores vóór het gesprek. De oranje scores zijn die van Paul.

In het functioneringsgesprek zei Paul me dat hij moeite heeft met mijn stijl van mondeling communiceren. Hij vond dat ik soms erg warrig praat met veel 'eh-s' en tussenzinnen. Het is net alsof je hardop denkt, zei hij. Inmiddels is hij er wel aan gewend maar het belemmert volgens hem mijn communicatie met mensen die me nog niet zo lang kennen of met mensen met wat minder geduld. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik ben als ik praat misschien wel te genuanceerd. Ik had eigenlijk niet zo in de gaten dat mensen daar echt last van hebben. Tegelijkertijd merk ik dat ik vind dat mensen mij die tijd dan maar even moeten gunnen. Maar ja, als het mij in mijn functioneren belemmert, moet ik er misschien wel wat mee.

Over 'Overtuigingskracht' zei Paul niets. Doordenkend over dat mondeling communiceren: zelf merk ik gewoon dat ik moeite heb om mensen ergens van te overtuigen. Daarom scoor ik mezelf daar wat laag. Het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het mondeling communiceren. Maar ik mis vaak ook de echte drive om mensen ergens van te overtuigen. Graag of niet. Toen ik Harry onlangs adviseerde om Henny die bonus nu echt te geven, vond hij dat nog te vroeg. Inmiddels weten we waar dat toe heeft geleid. Achteraf had ik meer mijn best moeten doen.

Over 'Plannen en organiseren': ikzelf vind dat ik vrij rommelig te werk ga. Paul herkende dat niet zo. Hij zei me dat ik de indruk wek de zaken redelijk voor elkaar te hebben. Mijn bureau is inderdaad over het algemeen redelijk opgeruimd. Maar het gebeurt me toch nog heel vaak dat ik plannen maak voor een dag en dat ik daar niets van realiseer. Ik neem me bijvoorbeeld voor om nu eindelijk de jaarurenplanningen voor Verkoop door te nemen en vervolgens blijft dat wéér liggen. Dan komt er iets tussendoor.

Mijn 'Schriftelijk communiceren' vond Paul prima en als ik eerlijk ben, ben ik dat wel met hem eens. Ik vind het leuk en al schrijvend heb ik wat meer tijd om mijn gedachten te ordenen dan al pratend. Ik heb nog wel moeite met kort en bondig formuleren. En ik zou een cursus 'De nieuwe spelling' moeten volgen. We spraken af dat ik Alice zal helpen bij de redactie van de nieuwsbrief.

Dossierdeel (bewijzen)

18 maart 2004

Kon je een gesprek maar in een map stoppen! Gisteren had ik een gesprek met Ella Boerman. Zij heeft drie medewerkers in de binnendienst  “waar ze van af wil” (haar woorden). Ik probeer hier op de afdeling al af en toe om wat stelliger te formuleren. Soms gaat dat goed maar nog lang niet altijd. Gelukkig kende ik de casus van Ella al enigszins. Ik kon me dus wel wat voorbereiden. Ik had me voorgenomen om het gesprek wat steviger in te gaan. En ik geloof dat dat prima gelukt is. Ella had een vrij simpel probleem met die medewerkers (te weinig omzet, geen “pit”, geen gevoel voor service) en vond dat we maar een ontslagprocedure moesten starten of dat we hen maar elders moeten onderbrengen. Ik kon haar gezegd dat een ontslagprocedure veel geld kost want er is juridisch geen zaak. En als deze mensen inderdaad zo weinig hebben te bieden ziet iedereen ze liever gaan dan komen. Ik heb haar overtuigd dat ze het probleem eerst zelf moet aanpakken en dat ze eventueel deze medewerkers altijd nog kan overplaatsen. We hebben voor deze medewerkers een soort traject bedacht waarin ze eerst een waarschuwingsgesprek krijgen waarin Ella ze vertelt wat er niet goed genoeg is en waarin ze via een paar korte stages in de buitendienst, bij Verkoop en op de werkplaats zich een wat beter beeld vormen van waar het nu eigenlijk om gaat in dit bedrijf. Ik heb nog een gesprek per medewerker om mogelijkheden voor aanvullende opleidingen te verkennen.

7 mei 2004 (Bij twee portretfoto's van collega's)

Nu ik de digitale camera heb fotografeer ik veel meer. Ook op het werk. Hier op de afdeling vinden ze dat ik misschien de nieuwsbrief wat kan opvrolijken met foto's.

20 juni 2004 (Bij een opleidingsplan voor de Binnendienst)

Hier ben ik echt apetrots op. Waarom eigenlijk? Hiervoor heb ik de Deeltijdopleiding P&A gedaan. Eigenlijk zegt dit meer dan dat diploma. Het is een mooi compact plan. Bij de Binnendienst zijn ze er blij mee omdat ze hiermee veel gemakkelijker het opleidingsbudget wat kunnen uitbreiden (Wim denkt dat er ook Europees geld mee kan worden aangevraagd) en medewerkers weten waar ze de komende twee jaar aan toe zijn. Ook over de manier waarop het plan tot stand kwam ben ik nu ook echt wel tevreden. De interviews verliepen goed (maar ik wist eigenlijk wel dat ik dat kan) maar ook de gesprekken met Ella en de directie gingen goed.

Persoonlijk Ontwikkelplan

5 september 2004

Mijn competenties Ontwikkelafspraken
Luisteren
Laten merken belangrijke informatie op te kunnen nemen tijdens gesprekken en in te gaan op de ander door middel van verbale en non-verbale reacties
Hier ben ik wel goed in. Niets doen.
Klantgerichtheid
Onderzoeken van de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen. Anticiperen op de behoefte van de klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.
Op zich wil ik mij hier wel eens in verdiepen maar pas als mondeling communiceren duidelijk is verbeterd. Ik wil geen twee grote aandachtspunten tegelijkertijd hebben.
Flexibel gedrag
Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken
Zie Klantgerichtheid
Initiatief
Kansen signaleren en ernaar handelen. Laten zien liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
Even niets
Samenwerken
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Ik ben wel tevreden
Overtuigingskracht
Gedrag dat erop gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen et plannen, ideeën of producten.
Zie mondeling communiceren
Plannen en organiseren
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken
Zie Klantgerichtheid
Mondeling communiceren
Ideeën, meningen of informatie in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken. De (lichaams)taal en terminologie aanpassen aan de toehoorders.
Ik wil op deze competentie sterk doorgroeien. Ik wil in 1-op-1-gesprekken en in vergaderingen meer rust in mijn spreekstijl brengen.
Ik wil helder en duidelijk formuleren en ik wil in staat zijn ook mondeling mijn boodschap goed over te brengen. Mijn zinnen moeten korter. Mijn spreekstijl moet weloverwogen zijn. Ik wil bovendien meer voeling houden met mijn luisteraar(s). Ik ga ervan uit dat ik dan overtuigender ben en dat mijn adviezen beter tot hun recht komen.
Schriftelijk communiceren
Ideeën, meningen of informatie in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen
Ik ben hier goed in en zou dat graag verder ontwikkelen. Het bedrijf wil geen extra opleiding betalen. Ik zal in mijn vrije tijd komend najaar een cursus bij de schrijversvakschool volgen. Ik ben nu ook redacteur van de dorpskrant geworden. Ze waren blij met me.

Wat ik op termijn daar allemaal mee wil, weet ik nog niet. Je kunt er niet van leven, zoveel is zeker.

Afspraken met anderen:

Afspraken met mezelf:


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/voorbeeldmateriaal.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon