Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Communicatieplan > Communicatiestrategie

Je communicatiestrategie: de belangrijkste keuzes

Communicatieplan

Als je de afbakening en analyse rond hebt, is het tijd om een aantal zaken op een rij te zetten:

Een strategie is een keuze: op wie richt je je in het bijzonder, wat wil je dat deze groepen weten, vinden en doen als je plan gelukt is, wat is de belangrijkste boodschap en hoe ga je het aanpakken. Vier vragen die je in twee minuten moet kunnen beantwoorden.

Je strategie in twee minuten

Als je eenmaal je strategie hebt uitgewerkt is het raadzaam het zo op te schrijven dat je het in twee minuten kunt vertellen. Zeker bij wat grotere campagnes zul je met enige regelmaat aan anderen moeten uitleggen wat je in je hoofd hebt.

Twee voorbeelden van een strategie

Het middenkader overtuigen bij een reorganisatie:

In onze communicatie richten we ons in het bijzonder op het middenkader. Na afloop weten zij waarom de reorganisatie plaatsvindt en zijn ze bereid en in staat hun medewerkers van de noodzaak ervan te overtuigen. De centrale boodschap is: ICT wil maatwerk leveren en werkt daarom voortaan dichter bij de klant. Omdat we ernaar streven dat het middenkader echt overtuigd is van de noodzaak en winst van de reorganisatie kiezen we voor het gesprek als belangrijkste instrument.

Allochtone vrouwen aan een baan helpen:

De campagne is bedoeld om allochtone vrouwen met een Marokkaanse achtergrond aan een baan te helpen. Omdat de groep zelf voor ons moeilijk bereikbaar is, kiezen we ervoor om hen te bereiken via Marokkaanse vrouwen die al wel werk hebben. Onze boodschap is: een betaalde baan laat zich prima verenigen met de zorg voor je gezin. We kiezen voor de dialoog als basisstrategie. Om die dialoog aan te zwengelen ontwikkelen we media die Marokkaanse vrouwen die werken er op attent maken dat er nog veel vrouwen zijn van Marokkaanse afkomst die misschien ook wel aan de slag willen. De campagne mikt dus op het tot stand brengen van een-op-eengesprekken. De doorlooptijd is daarom lang. Dat betekent ook dat de kosten relatief hoog zijn: we zullen gedurende langere tijd de werkende vrouwen voor ons moeten winnen.

Volgende pagina: Wie zijn je voornaamste doelgroepen


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/communicatieplan/communicatiestrategie.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon