Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Salarisonderhandeling > Overheid

Het salarissysteem bij de overheid: schalen en periodieken

Salaris-onderhandeling

Bij de overheid wordt elke functie gewaardeerd met een salarisschaal. Er zijn verschillende CAO's en regelingen, maar je hebt met het schalensysteem te maken bij de Rijksoverheid (ministeries) en andere overheden zoals de provincies en gemeenten.

Een salarisschaal bestaat uit meerdere treden, ook wel salarisnummers genoemd. Bij elke trede hoort een bepaald bruto salaris. Normaliter krijg je als ambtenaar elk jaar een salarisverhoging, die bestaat uit één trede omhoog binnen dezelfde salarisschaal. Vanwege deze periodieke verhoging wordt een trede ook vaak een periodiek genoemd. Als je bijzonder goed functioneert kun je een extra trede krijgen. 

Maak als sollicitant niet de fout het hoogst genoemde salaris in de vacature te beschouwen als jouw hoogst haalbare startsalaris. Het is het eindsalaris. Als je de hoogste trede van de schaal hebt bereikt dan houdt de min of meer automatische jaarlijkse salarisverhoging op. Je krijgt dan alleen nog inflatiecorrectie. Een overstap naar een hogere schaal is alleen mogelijk bij promotie, of bij herwaardering van de functie.

De onderhandelingsruimte die je hebt betreft vooral het startsalaris. De CAO zegt dat je standaard begint met het laagste salarisnummer van de salarisschaal, maar: "u kunt daarover ook gunstiger afspraken maken" (ofwel: onderhandelen).

Hieronder staat een deel van de salarisschalen van de rijksoverheid per 1 juli 2022 (bron: CAO Rijk):

Schaal Minimaal Maximaal
7 € 2.615,23 € 3.376,27
8 € 2.817,71 € 3.782,52
9 € 3.028,19 € 4.247,52
10 € 2.957,19 € 4.707,58
11 € 3.503,53 € 5.343,27

Een bepaald salaris komt voor binnen verschillende salarisschalen. Stel je wilt € 3.500 bruto per maand verdienen. Dat kan zowel in schaal 8, 9 als 10. Maar als je een functie aanvaardt in schaal 8 dan houdt je salaris snel op bij € 3.782, terwijl het in schaal 10 in de loop der jaren min of meer automatisch doorgroeit naar € 4.707, ofwel zo'n 25% meer. De schaal is ook medebepalend voor de status die je in de organisatie geniet. Als je solliciteert bij de overheid dan is het dus belangrijk niet alleen naar het feitelijke salaris te kijken, maar ook naar de salarisschaal waarin je terecht komt.

Aangezien de schaal is gebaseerd op een waardering van de functie die al bij het vaststellen van de vacature is bepaald, zijn de mogelijkheden om over de inschaling te onderhandelen in het algemeen beperkt. Kijk goed wat de vacature precies zegt over de inschaling. Soms wordt de vacature wervender gemaakt door enige ruimte te bieden voor een hogere inschaling, bijvoorbeeld met een tekst als:

"bij de inschaling bij indiensttreding wordt rekening gehouden met uw kennis en ervaring".

Dit biedt jou enige onderhandelingsruimte en het is belangrijk die optimaal te benutten.

Naast het basissalaris zijn allerlei toelagen mogelijk, zoals:

Met name de arbeidsmarkttoelage kan een belangrijke rol spelen in het arbeidsvoorwaardengesprek. De toelagen zijn in veel gevallen echter eenmalig of tijdelijk.

De regels bij de (rijks)overheid zijn zodanig omvangrijk en ingewikkeld, dat het arbeidsvoorwaardengesprek vaak wordt gevoerd door een hierin gespecialiseerd P&O-medewerker. Laat je door deze medewerker uitgebreid voorlichten over alle regelingen en mogelijkheden. Een goede strategie is meestal:

De officiële regels

Enkele relevante regels uit de CAO Rijk 2021:

6.2 Periodieke salarisverhogingen

Elke salarisschaal kent elf salarisnummers met bijbehorende salarisbedragen die momenteel gelden.

Als u in dienst treedt, is bij uw inschaling het laagste salarisnummer van uw salarisschaal voor uw werkgever uitgangspunt. U kunt daarover ook gunstiger afspraken maken.

U heeft vervolgens na iedere twaalf maanden recht op verhoging van uw salaris naar het volgende salarisnummer, tot u het maximum van uw salarisschaal heeft bereikt. Voorwaarde daarvoor is dat uw leidinggevende van mening is dat u in voldoende mate functioneert. Uw leidinggevende kan beslissen dat u deze salarisverhoging eerder krijgt of in geval van uitstekend functioneren een extra salarisverhoging krijgt.


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/salarisonderhandeling/overheid.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon