Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Salarisonderhandeling > Lastige vragen

Lastige vragen beantwoorden in de salarisonderhandeling

Salaris-onderhandeling

Dit zijn voorbeelden van vragen en opmerkingen die lastig kunnen zijn en waarop je je goed moet voorbereiden. Zie ook de cursus Sollicitatievragen moeiteloos beantwoorden.

Wat is uw huidige salaris? Of: mag ik het meest recente loonstrookje van uw huidige werkgever zien?

Je bent niet verplicht hierop antwoord te geven of mee te werken, want het is privé. Bovendien is je huidige salaris waarschijnlijk lager dan hetgeen je nu vraagt. Een mogelijk antwoord kan zijn: 'Hoeveel mijn huidige salaris bedraagt, is niet belangrijk. Ik heb u het bedrag genoemd dat ik wil gaan verdienen. Ik wil er in vergelijking met mijn vorige baan graag op vooruitgaan.'

Niet doen: bluffen. Als je door de mand valt, verslechter je je positie. Als je het toch niet kunt laten, ga dan eerst na of de onderhandelaar de mogelijkheid heeft jouw huidige salarisgegevens na te trekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als je ambtenaar bent.

Zou u akkoord gaan met een lager startsalaris?

Hiermee zou je eventueel akkoord kunnen gaan, als in het contract een salarisverhoging wordt opgenomen die wordt toegekend zodra je je hebt bewezen. Bij veel functies is een dergelijke prestatiebeloning echter niet gebruikelijk.

Bent u bereid een deel van uw inkomen op provisiebasis of via winstdeling te ontvangen?

Beide regelingen kunnen vergaande negatieve gevolgen hebben voor jouw inkomsten. Zeg dus nooit direct toe, maar zoek eerst de consequenties uit. Zeg bijvoorbeeld: 'Ik wil dat wel in overweging nemen, maar ik wil daarvoor eerst meer inzicht in de mogelijke gevolgen voor mijn salaris.'

Als het gaat om winstdeling, heb je nog een andere mogelijkheid: de tegenvraag. 'Ik wil daar wel over nadenken, maar ik zou daarmee wel een risico nemen dat ik in mindere tijden een deel van mij inkomsten verlies. Wat stelt u daar tegenover?'

Vindt u het salaris belangrijk?

Geef een evenwichtig antwoord. Probeer niet te suggereren dat geld niet ter zake doet, maar zorg dat je ook niet overkomt als een geldwolf.

Beseft u wel dat het erg slecht gaat met dit bedrijf?

Vraag hier vooral door. Laat de werkgever maar vertellen waarom het niet goed gaat. Misschien blijkt het mee te vallen. Misschien ook gaat het om een tijdelijke inzinking, en is dat geen reden om niet in te gaan op jouw salariseis. Doe geen concessie naar aanleiding van deze vraag. Hij heeft namelijk niet direct gezegd dat hij niet akkoord gaat met jouw loon.

Wat is het minimumsalaris waarmee u tevreden zou zijn?

Uiteraard noem je niet je echte minimum.

Het salaris wat u wilt verdienen, past absoluut niet binnen de salarisschaal voor uw functie

Laat je niet uit het veld slaan, vaak is er wel degelijk een mogelijkheid. Bijvoorbeeld door de functie op te waarderen door de toevoeging van 'senior'. Ook kun je een schaal lager gaan zitten, maar dan wel op de hoogste trede binnen die schaal.

Kunt u mij iets vertellen over uw salarisverloop?

De interviewer wil weten of je salarisverloop weleens gestagneerd is. Noem liever geen concrete bedragen.

'Mijn vorige werkgever kende nogal ad hoc salarisverhogingen toe. Soms een vrij forse verhoging, soms werd een jaar overgeslagen. Bij mijn huidige werkgever is het voorspelbaarder en kreeg ik de laatste jaren elk jaar een redelijke verhoging.'

Hoeveel heeft u nodig om van te leven?

Hier hoef je inhoudelijk niet op te antwoorden, het is privé. De beste reactie is: 'Waarom vraagt u hiernaar?' of: Waarom is dat relevant voor deze functie/dit gesprek?

Wat vindt u uzelf waard?

Dit is een vraag waardoor sommigen mensen uit hun evenwicht worden gebracht, omdat hij een persoonlijk tintje heeft. Noem gewoon het bedrag dat jij in je hoofd hebt en beargumenteer met name waarom je dat waard bent.

Wat zou u zeggen als ik u dit salaris bied?

Als het aanbod aantrekkelijk is: hap niet te snel toe, maar laat het aanbod formaliseren: 'Ik zou het aanbod graag schriftelijk van u krijgen, inclusief een overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dan zal ik het goed bestuderen.'

Als het aanbod onaantrekkelijk is: informeer uitgebreid naar de secundaire arbeidsvoorwaarden en "aanvullende vergoedingen". Of zeg gewoon: 'Het bedrag komt in de buurt van wat ik in mijn hoofd had, maar mijn bedrag is wat hoger.'

Wat wilt u over vijf jaar verdienen?

Vertel liever wat je over vijf jaar wilt worden.

Volgende pagina: Het salarissysteem bij de overheid


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/salarisonderhandeling/lastige-vragen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon