Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en Studeren > Geheugen > Verhaaltechniek

Verhaaltechniek

Geheugen

Onthoud alle begrippen in een lijst in de juiste volgorde door ze in een verhaal te vlechten.

Hoe werkt het?

Alle dingen die je wilt onthouden verweef je met elkaar in een samenhangend verhaal.

Het eenvoudige verbinden van associaties in een keten heeft als nadeel dat wanneer je daarin één associatie vergeet, de rest van de keten daarna onbereikbaar kan worden. Met de verhaaltechniek is er een grotere kans dat je je de rest van de lijst nog kunt herinneren door de loop van het verhaal.

Een nadeel van deze techniek is dat het vaak moeilijk is een samenhangend verhaal te verzinnen. Of de techniek werkt hangt af van de beelden die je gekozen hebt en de onderlinge volgorde. En natuurlijk van je creativiteit.

Voorbeeld

We nemen dezelfde woorden die we gebruikten in het voorbeeld bij de verbindtechniek als voorbereiding op een presentatie over kwaliteitsmanagement bij de productie van automatische zonweringen:

Onderwerp Beeld dat dit onderwerp representeert
Start van de presentatie de katheder
1. Kwaliteitsproblemen een zonwering met een rond gat erin
2. Verbetermogelijkheden tijdens de productie een collega met een rol plakband
3. Testen van het product een vrouw in badpak
4. Ervaringen van gebruikers een man met een bult op zijn hoofd
5. Kwaliteit van concurrerende producten een zonnebril

Toen ik de katheder ging halen zag ik een groot rond gat in de zonwering van het magazijn. Ik riep Joop erbij en die kwam met een rol plakband om het gat dicht te plakken. Terwijl hij dat deed verscheen er een vrouw in badpak voor het raam. Ze wees naar een man met een bult op zijn hoofd die op de grond lag. Joop zette zijn zonnebril af om te kijken wat er aan de hand was.

Je kunt je bij dit verhaal voorstellen dat je vergeet waarom je ook alweer naar het magazijn ging, maar dat je je de rest van het verhaal moeiteloos herinnert.

"If you were designing the sort of information-processing system a brain is, it would be extremely impractical to store memories permanently in their original form. You need mechanisms for transforming and recording them; for "chunking" information into categories. Is your memory a phonograph record on which the information is stored in localized grooves to be replayed on demand? If so, it's a very bizarre record, for the songs are different every time they're played. Human memory is more like the village storyteller; it doesn't passively store facts but weaves them into a good (coherent, plausible) story, which is recreated with each telling."

Judith Hooper Teresi.

Toepassingen

Gebruik de verhaaltechniek om allerlei lijstjes te onthouden:

Tips om de verhaaltechniek goed te gebruiken

Als je fantasie je in de steek laat bij het verzinnen van een verhaal:

Bekijk ook de tips voor verbeelden en associëren nog eens. De verhaaltechniek bouwt hierop voort.

"What we learn with pleasure we never forget."

Alfred Mercier.

Meer geheugentechnieken

Als je moeite hebt met het verzinnen van een samenhangend verhaal, dan is verbinden misschien een eenvoudiger techniek om een lijstje woorden te onthouden.

Een andere techniek om een lijst begrippen in de jusite volgorde te onthouden is Plaatsen.

Links naar elders

In de rubriek Geheugen vind je meer links naar allerlei geheugencursussen en sites met achtergrondinformatie over het geheugen.

Volgende pagina: Plaatsen


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/geheugen/verhaal.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon