Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Delegeren > Evalueer

Stap 8: Houd een nabespreking met de gedelegeerde

Delegeren

De klus is geklaard. Als het goed is heb je in het delegeringsgesprek een afspraak gemaakt over het bespreken van het eindresultaat. Ook dit is een belangrijke stap. Door het gehele proces te evalueren, kom je op leerpunten voor jullie allebei. Het zal het de volgende keer makkelijker maken weer een taak te delegeren.

Als de taak goed is gegaan

Juist ook als de taak goed is gegaan, moet je met de gedelegeerde gaan zitten om door te nemen hoe het ging. Vertel ook juist wat je zo goed vond! Dáár leren mensen van en niet van te horen wat er niet goed ging. Bovendien zijn het juist de sterke punten die de ander vertrouwen geven en zorgen dat ze verder kunnen groeien in hun competenties.

Als je niet helemaal tevreden bent over het resultaat

Ben je niet zo tevreden? Vertel wat je verwacht had en hoe dat verschilt met wat je hebt gekregen. Houd je daarbij wel aan de feedbackregels. Geef de ander voldoende de ruimte om te reageren.

Beslis dan samen of je het een volgende keer nog eens gaat proberen. Benoem dan wel eerst concrete verbeterpunten. Doe dat niet in de verwijtende sfeer, maar wees oplossingsgericht: hoe kun je gezamenlijk ervoor zorgen dat het de volgende keer wel goed gaat?

Evalueer samen het delegeringsproces

Als je je wilt ontwikkelen in de kunst van het delegeren, grijp dan nu je kans. Vraag je medewerker naar wat hij goed en minder goed vindt gaan in jouw manier van delegeren.

Ga verder naar de hoofdpagina van de cursus Delegeren.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/delegeren/stap-8.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon