Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Delegeren > Welke taken

Stap 2: Bepaal welke taken je kunt delegeren

Delegeren

Takenlijst opstellen

Sommige taken zijn geschikter om te delegeren dan andere. Maak een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die je hebt en beoordeel aan de hand van een aantal vragen welke taken je liever kwijt dan rijk bent.

Als de takenlijst te lang wordt, kijk dan of je bepaalde taken kunt samenvoegen tot een grotere taak, zoals in het volgende voorbeeld tip!tip!

De taak 'een vergadering voorbereiden' kun je splitsen in de volgende deeltaken:

Aan een secretaresse die nog nooit een vergadering heeft geregeld zul je iedere stap moeten vertellen en toelichten. Maar bij een meer ervaren secretaresse kun je clusteren. Je volstaat met te vragen, kun je een vergadering met zes mensen regelen op zo kort mogelijke termijn, om over onderwerp zus en zo te praten? Die secretaresse heeft daaraan vaak genoeg.

Als je die deeltaakjes niet zou clusteren, ga je heel inefficiënt delegeren, bijvoorbeeld alleen het kopiëren van de stukken, terwijl de secretaresse makkelijk de hele voorbereiding kan afhandelen. Het resultaat dat je van de taak verwacht wordt dan ook duidelijker: een compleet voorbereide vergadering waarop alle nodige mensen aanwezig zijn op de juiste tijd met de juiste stukken voor hun neus.

activiteitenlijstpijl

Plannen en Organiseren

In deze cursus leer je waar je allemaal rekening mee moet houden als je goed wilt plannen en organiseren. We gaan ervan uit dat je kleine projecten onder je hoede hebt, die je relatief eenvoudig kunt coördineren.

Bepaal welke taak je gaat delegeren

Neem een voor een je taken door. Stel per taak steeds de volgende vragen.

Opdracht: bepaal je kerntaken als leidinggevende.

Door bovenstaande vragen te beantwoorden kun je van je lijst met taken een aantal klussen wegstrepen die je kunt delegeren. Kijk eens goed naar de taken die overblijven. Wat voor soort taken zijn dat? Anders gevraagd: kun je op basis van deze schifting afleiden wat je kerntaken zijn als leidinggevende?

Vuistregels bij het delegeren

Je delegeert:

  1. wat ook door een ander kan worden gedaan (efficiency)
  2. wat beter door een ander kan worden gedaan (effectiviteit)
  3. wat anderen ook moeten leren (ontwikkeling)
  4. wat anderen leuk vinden om te doen (motivatie)

Je delegeert niet:

  1. wat gevoelig ligt, bijvoorbeeld dat wat te maken heeft met persoonlijke informatie over een medewerker, ontslagkwesties, conflicten en dergelijke
  2. je kerntaken als leidinggevende (bijvoorbeeld het voeren van beoordelingsgesprekken of de goedkeuring van jaarplannen)
  3. de eindverantwoordelijkheid voor taken die je hebt gedelegeerd

Volgende pagina: Stap 4: Koppel personen aan taken


Bron: www.leren.nl/cursus/management/delegeren/stap-2.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon