Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Verandermanagement > Aanpak

Je aanpak

Verandermanagement

Nu je de strategie hebt bepaald kun je gaan nadenken over je acties. Wat ga je doen? Wanneer de beoogde verandering enige impact heeft op de organisatie, zal één aanpak niet volstaan. Je zult dus op basis van je strategie een aantal acties moeten bedenken die elkaar versterken of in elk geval niet bijten. Al die acties op een rij noem je het interventieplan. Zo'n plan zul je moeten kortsluiten met je opdrachtgevers. Je hebt immers geld nodig en mandaat.

Vaak zul je het plan ook willen bespreken met de mensen om wie het gaat. Je hebt hen waarschijnlijk geraadpleegd in de diagnosefase. Nu je met de planvorming bezig bent, is dat opnieuw raadzaam. Mensen hebben er een hekel aan als ze weten dat iemand plannen over hen bedenkt zonder hen daarover te spreken.

Het is belangrijk om je interventies op elkaar af te stemmen. Maar houd ook rekening met de verschillende groepen die je wilt bereiken. Sommige interventies doen het goed bij het management, andere doen hert goed bij verkopers en weer andere interventies zijn geschikt voor mensen die van gezelligheid houden. Zorg ervoor dat iedereen tenminste twee of drie kansen krijgt. Naarmate de beoogde verandering ingrijpender is, zul je dat aantal moeten verhogen.

Mogelijke interventies

De handboeken bieden je tientallen mogelijke interventies. In feite is alles mogelijk. Als het maar past bij de kleur die je hebt gekozen. Als je voor een blauwe aanpak kiest, is het niet handig om te werken met een training Feedback geven.

We geven een aantal mogelijke interventies die we nu eens niet op kleur ordenen maar op het punt waarop ze ingrijpen. We kozen daarvoor het 7-S-model van McKinsey. Dit model bekijkt de organisatie vanuit zeven verschillende invalshoeken:

  1. Shared values (gedeelde waarden)
  2. Strategie
  3. Structuur
  4. Skills (vaardigheden)
  5. Staff (medewerkers)
  6. Stijl
  7. Systemen

Gedeelde waarden

Dit aandachtspunt belicht de organisatiecultuur. Wat voor organisatie betreft het. Wat vindt men belangrijk? De organisatiecultuur is het geheel van normen en waarden binnen het bedrijf. Moeilijk hard te maken maar wel de smeerolie van elke organisatie.

Organisatiecultuur

Rond het thema organisatiecultuur zijn zes andere invalshoeken gekozen:

Strategie

Wat heeft de organisatie (of het organisatieonderdeel zich voorgenomen om de komende tijd wel en niet te gaan doen, waar gaat het geld naar toe, waarop gaat men investeren?

Structuur

De organisatiestructuur laat zien hoe de macht formeel verdeeld is in de organisatie en hoe men de verschillende organisatieonderdelen met elkaar laat samenwerken.

Vaardigheden

Deze invalshoek stelt de competenties van de organisatie centraal. Dat kan de organisatie als geheel betreffen (een accountantskantoor zal andere competenties bezitten dan een aannemersbedrijf) en afdelingen of individuele medewerkers.

Medewerkers

Het gaat in dit item om het personeel: wat heb je als bedrijf in huis?

Stijl van leidinggeven

Dit onderwerp betreft de stijl van leidinggeven.

Systemen

Onder de systemen verstaan we het geheel van afspraken, procedures en voorschriften over het werk. Dat kan het primaire proces betreffen maar ook ondersteunende of controlerende processen.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/aanpak.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon