Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Verandermanagement > Systemen

Systemen

Verandermanagement

Het woord 'organisatie' zegt het al: het gaat er in een organisatie georganiseerd aan toe. En organiseren is een kwestie van afspraken maken: als jij dit doet, doe ik dat. Dat is een systeem. En die systemen bepalen vervolgens in grote mate het handelen van mensen in organisaties. Dus: wie iets in de bedrijfsvoering wil veranderen, doet er goed aan het systeem te veranderen.

Vanuit blauwdenken is dat een slimme strategie. Rooddenkers zien dat anders. Natuurlijk moet je het systeem aanpakken.

Rooddenkers zien dat als is het sluitstuk van de veranderoperatie. Als je mensen met een systeem opzadelt waar ze zelf niet voor gekozen hebben, krijg je problemen met de handhaving... dat geldt voor de 30 km zones in woonwijken, dat geldt voor organisaties.

Hoe je het wendt of keert, het aanpakken van het systeem kan een goed breekijzer (geel of blauw) zijn voor een verandering. Of een aanknopingspunt (wit, rood of groen).

Business Process Redesign

BPR wordt wel gebruikt om processen opnieuw op te zetten. De start van een nieuw Sericecenter kan de aanleiding zijn om de processen opnieuw te ontwerpen: je moet als frontoffice heel goed weten wie wat doet, hoever het met de opdracht staat en wanneer en hoe de klant geïnformeerd wordt.

Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van een website waar mensen online bepaalde producten of diensten kunnen bekomen. Omdat je dat zoveel mogelijk op maat moet doen, kan het nodig zijn om de hele logistiek rond de dienstverlening onder de loep te nemen en eventueel opnieuw te ontwerpen. BPR vergt een sterk analytische kijk. De aanpak is dan ook sterk blauwgekleurd.

Kwaliteitszorg

Veel kwaliteitssystemen vlooien het proces tamelijk minutieus uit om per stap uit te schrijven wie wat doet en wat het resultaat moet zijn. En daarmee is bijvoorbeeld een ISO-certificeringstraject een prachtig instrument om bijvoorbeeld de samenwerking tussen twee secretariaten te stroomlijnen. Juist een secretariaat staat of valt met goede werkafspraken. Maar ook met goede samenwerking.

Een blauwe aanpak zou kunnen zijn om bij een ander bedrijf de kunst af te kijken en dat draaiboek in te voeren. Waarom het wiel nog een keer uitvinden? Een groene aanpak zou kunnen zijn om drie van de secretaresses in dat andere bedrijf twee weken stage te laten lopen en hen vervolgens de opdracht te geven om een vergelijkbaar systeem in het nieuwe secretariaat te ontwikkelen.

Volgende pagina: Jijzelf, je baas en anderen


Bron: www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/systemen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon