Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Persoonlijke effectiviteit > burn-out voorkomen > Bij een ander

Wat kun je doen als collega of leidinggevende?

Burn-out voorkomen

We vinden tegenwoordig dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Maar als je een collega ziet voortjakkeren, heb je wel degelijk de plicht om hem of haar aan te spreken. Al is het alleen maar omdat uiteindelijk het bedrijf en de klanten de dupe worden van een burn-out. Het is alleen niet makkelijk om iemand feedback te geven op dergelijk ongezond gedrag.

Het aanspreken is niet makkelijk. Veel moeilijker is nog om het wonderlijke gedrag te zien. Zoiets groeit en wordt vanzelfsprekend.

De leidinggevende kan zich daar niet achter verschuilen. Hij heeft de plicht om dit soort gedrag te zien. Hij kent de signalen en weet in welke situaties een burn-out een reëel risico is. Maar behalve de signalen zien, kan de leidinggevende door zijn manier van leidinggeven actief bijdragen aan het voorkomen van een burn-out. Over het leidinggeven aan professionals en leidinggeven in het algemeen vind je in andere cursussen meer. Hier volstaan we daarom met enkele tips:

1. Laat mensen niet voortmodderen.

'Nee, laat maar. Het gaat wel.' Hans spreekt als leidinggevende een medewerker aan op de gang: 'Ik hoor dat je er wat doorheen zit. Kan ik daar even met je over praten?' Fout! Het kan echt geen kwaad even krachtig door te pakken. Want niet alleen de bijna-zieke medewerker heeft een probleem, de zaak heeft een probleem, je klanten hebben een probleem. Dus: 'Ik hoor dat je er wat doorheen zit. Daar wil ik nu even met je over praten. Loop even mee naar mijn kamer.'

2. Zit er dicht bovenop

Een burn-out is typisch iets wat professionals overkomt. Maar professionals, die moet je hun gang laten gaan. Die moeten lekker kunnen werken zonder dat hun baas hen in de nek hijgt. En dat klopt ook. Maar dat ontslaat je niet van de plicht om hen nauwlettend in het oog te houden. waar zijn ze mee bezig, vlot dat, wat is de werklast nu, hoe was de werklast de afgelopen periode, wat zeggen klanten over hun werk? En ga nou niet allerlei formulieren laten invullen. Zorg dat je er op een andere manier achter komt. bijvoorbeeld door af en toe binnen te lopen of te bellen.

3. Stuur mensen af en toe naar een cursus

Natuurlijk, iemand bijna tegen een burn-out aanloopt, heeft geen tijd voor een cursus. Hij moet verder. Er is nog zoveel dat moet gebeuren. Een cursus is een elegante manier om iemand te helpen om even een stapje terug te doen. Om even naar zichzelf te kijken. In een cursus ontmoet je nieuwe mensen en ontdek je nieuwe invalshoeken. En vaak is een cursus ook gewoon een leuke onderbreking van je ritme. Voor de goede orde: een middagje met alle collega's naar een training over een nieuw CMS is geen cursus maar corvee. We hebben het hier over een externe cursus met een open inschrijving.

4. Organiseer contact

Als het druk is, is werkoverleg vaak het eerste wat afvalt. Soms is dat niet zo gek. Maar zorg er wel voor dat het geen regel wordt. Want goed werkoverleg helpt mensen. Bijvoorbeeld door even stoom af te kunnen blazen of door onzekerheden te kunnen bespreken. Of door het werk wat slimmer te verdelen.

5. Ga conflicten niet uit de weg

Voor iemand die nog net geen burn-out heeft, kan een conflict nét die druppel zijn die de emmer doet overlopen. Maar dat is geen excuus om conflicten te mijden. Een goed conflict is maar zelden leuk maar geeft wel duidelijkheid. En duidelijkheid is belangrijk. Duidelijkheid zorgt voor rust, voor een goede verdeling van het werk en voor een betere sfeer. Sowieso kan een goed conflict (een conflict dat op een goede manier wordt aangegaan en opgelost) de sfeer ten goede komen.

6. Zorg voor een goede werkomgeving

Bollen pellen aan de lopende band is niet saai als je dat met een groep vrienden doet met wat leuke muziek aan en het vooruitzicht op een nieuwe brommer. Veel werkgevers lijken zo te redeneren als ze werkplekken inrichten. Hoe meer mensen op een kamer, hoe beter. Maar wie een beetje z'n verstand moet gebruiken bij het werk, moet zich kunnen concentreren. Dat lukt eenvoudig niet als je met z'n vieren tegelijkertijd aan het werk bent. Hoeveel secretaresses worden niet verondersteld om de notulen van een ingewikkelde vergadering uit te werken in een drukke werkkamer? Een goede werkplek is belangrijk. Besteed er aandacht aan!

7. Laat je nakijken. Doe de RIE.

Een werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Dan gaat het om fysieke arbeidsomstandigheden zoals de temperatuur op de werkplek of het aantal decibellen waarbij men moet werken. Maar onder 'arbeidsomstandigheden' rekent de wet ook minder makkelijk meetbare zaken zoals de werkdruk. Om de verantwoordelijkheid ook echt waar te maken, dient een werkgever af en toe een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RIE) te houden. Over het algemeen kunnen zij daarvoor terecht bij hun brancheorganisatie. Een RIE maakt ook de beleefde werkdruk zichtbaar. Dat wil zeggen: een RIE maakt de gemiddelde beleefde werkdruk zichtbaar. Dat helpt je om een algemeen beeld te vormen. Maar natuurlijk is een burn-out een individuele aangelegenheid en gaat het niet om de gemiddelde medewerker.

Motiverenpijl

Medewerkers Motiveren

Als manager is het motiveren van je medewerkers misschien wel je belangrijkste taak. Je instrumenten: de motivatieketen, het model van Maslow, MBTI, kernkwaliteiten en motiverende doelen.

Volgende pagina: Aan de slag met de burn-out


Bron: www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/burn-out/bij-een-ander.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon