Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Persoonlijke effectiviteit > Creatief denken > Creatief vs. routinematig

Verschillen tussen een creatieve aanpak en een routinematige aanpak

Creatief denken

Ruwweg kun je zeggen dat er twee manieren zijn om nieuwe problemen aan te pakken of nieuwe kansen waar te maken: de creatieve aanpak en de routinematige aanpak. Dat je het belang van creativiteit niet te hoog moet inschatten, blijkt uit onderstaand schema:

  Creatieve aanpak Routinematige aanpak
Route Nieuwe wegen Bestaand
Duur Onzeker Snel
Resultaat Onduidelijk Duidelijk
Succes Onvoorspelbaar Zeker
Communiceerbaar resultaat Niet Ja
Werkt het Vaak wel, vaak ook niet Altijd

Je ziet: lang niet altijd is een creatieve aanpak de beste aanpak. De meeste problemen waarvoor we ons gesteld zien, zijn al eens opgelost. Vaak met prima resultaat. De routinematige aanpak heeft over het algemeen zijn waarde bewezen. Je weet hoe het werkt, je weet hoeveel tijd de aanpak vergt en je er vooraf over vertellen. Ideaal!

Voor een creatieve aanpak kies je dus alleen als het moet. Je kiest voor een creatieve aanpak in de volgende situaties:

  1. creativiteit helpt je om oude, taaie problemen te lijf te gaan
  2. creativiteit helpt je om nieuwe problemen te lijf te gaan
  3. creativiteit helpt je om kansen te zien en ook echt te benutten

Sommige problemen blijven maar bestaan. Ze zijn vaak zelfs zo oud dat je ze niet meer als probleem ziet. Edward Land fotografeerde zijn gezin tijdens hun vakantie. Zijn dochter wilde de foto's onmiddellijk zien. Die vraag inspireerde hem tot het ontwikkelen van de polaroid direct-klaar camera. Tot die tijd vonden we het gewoon dat je twee weken moest wacht tot de foto's waren afgedrukt en je het resultaat van je werk kon zien.

Creativiteit helpt ook om nieuwe problemen te lijf te gaan. De opwarming van de aarde leidt tot heel nieuwe problemen. Zo wordt ons land steeds meer bedreigd door water uit ons achterland. Dat stelt ons voor nieuwe problemen die ook leiden tot veel creativiteit. De bouw van nieuwe terpdorpen bijvoorbeeld of de bouw van drijvende woonwijken.

Bij deze voorbeelden zie je dat problemen ook kansen kunnen zijn. De dijkgraaf die belast is met het op peil houden van de waterstand beschouwt al dat nieuwe water als een probleem. de projectontwikkelaar ziet het als een kans.

Volgende pagina: Hoe werkt creativiteit?


Bron: www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/creatief-denken/creatieve-routinematige-aanpak.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon