Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Persoonlijke effectiviteit > Creatief denken

Creativiteit door creatief denken

Gerelateerde Cursussen

Stel je eens voor ... Dat zinnetje is de bron van heel veel creativiteit. In deze cursus zul je al snel merken dat je veel creatiever bent dan je denkt! Creativiteit is vaak een groepsproces. In deze cursus leer je hoe je in je eentje je creativiteit kunt ontwikkelen en gebruiken. Je creativiteit is een fantastisch stukje software. Leer hier hoe het werkt.

Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie.

Strikt genomen kun je zeggen dat iemand die telkens nieuwe kansen ziet, erg creatief is. Net zoals iemand die vaak met heel originele ideeën komt. Of iemand die met limonaderietjes een lampenkap maakt. In onze omschrijving van creativiteit draait het juist om de combinatie van deze drie dingen. Waarnemen, denken én doen. Creativiteit heeft te maken met originaliteit maar ook met inventiviteit en daadkracht. Een idee alleen is niets. Je moet er ook wat van maken.

Verschillen tussen creatieve aanpak en routinematige aanpak

Er zijn twee manieren om nieuwe problemen aan te pakken: de creatieve aanpak en de routinematige aanpak. Lang niet altijd is een creatieve aanpak de beste aanpak.

Hoe werkt creativiteit?

Hoe creativiteit echt werkt, hoe het ontstaat en hoe het zich ontwikkelt, is iets wat grotendeels nog onbekend is. We beperken ons hier tot de inzichten van Edward de Bono: een Brits arts en psycholoog die in 1967 het zogenaamde laterale denken introduceerde.

Het ontwikkelen van creativiteit

Sommige mensen zijn nu eenmaal creatief. Niet waar. Sommige mensen kunnen hun creativiteit wat makkelijker tevoorschijn roepen. Sommige mensen roepen gewoon makkelijker wat. Sommige mensen zijn minder bang om onzin uit te kramen.

Het creatieve proces

Creativiteit is...

Kunst

Creativiteit is natuurlijk nauw verbonden met kunst. Kustenaars kijken op een nieuwe manier naar de wereld om hen heen en geven daar uiting aan op een oorspronkelijke manier. Kunstenaars maken iets nieuws. Soms begint dat met een idee. Maar soms begint dat ook gewoon met het materiaal.

Een schilder als Karel Appel begon met een groot doek en heel veel verf en smeet als het ware de verf op het doek. Op basis van wat er vervolgens met de verf op het doek gebeurde ging hij verder. 'Ik rotzooi maar wat aan.' zei hij, toen hem gevraagd werd naar zijn manier van schilderen. Maar al rotzooiend creëerde hij wel iets nieuws. En wie nu een van zijn werken uit die tijd bezit, is een rijk mens.

Levenskunst

Creativiteit beperkt zich niet tot de kunst. Veel mensen zijn creatief in hun levenswandel. Ze zien mogelijkheden en grijpen die. Ze dromen en maken die dromen waar. Inderdaad: ondernemers. Marinus Knoope is voordrachtskunstenaar, trainer, coach en ondernemer. Hij maakt werk van zijn eigen dromen. Hij ontdekte de creatiespiraal.

De creatiespiraal laat zien hoe je van je wensen werkelijkheid kunt maken. Het begint volgens Knoope allemaal met een wens. Wat wil je echt? Vervolgens ga je die wens verbeelden. Dat is een creatief proces. je gaat je voorstellen hoe het zou zijn als je wens gerealiseerd is. En dan ga je er met mensen over praten. Ook dat is een creatief proces. Mensen gaan met je mee denken, ze brengen je op ideeën, ze ontzenuwen slechte ideeën, ze houden je een spiegel voor. En zo ontstaat een plan en moet je echt aan de bak. Dan komt het aan op doorzettingsvermogen. Knoope geeft een voorbeeld: een peuter die wil leren lopen stopt niet als-ie tien keer is gevallen. Hij gaat door.

Je werk

En natuurlijk kan creativiteit in je werk belangrijk zijn. Een werkgerelateerde definitie van creativiteit is ook:'met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden, nieuwe werkwijzen of nieuwe toepassingen bedenken.' De een heeft er wat weinig van. De ander wat veel.

Iedere organisatie heeft z'n creatievelingen. Het zijn de mensen die altijd met nieuwe ideeën komen. Het zijn de mensen die vragen 'waarom doen we het eigenlijk zo?' En het zijn vaak ook de mensen die een gebruiksaanwijzing nodig hebben. Want lang niet altijd zijn we blij met zo'n creatieve oplossing. Ze passen niet in de kaders die we ontwikkeld hebben. Ze passen niet in het verwachtingspatroon dat klanten, management en collega's hebben opgebouwd. Bovendien hebben creatievelingen de lastige eigenschap om door te drammen. Ze geven niet op. Ze leiden aan “constructieve ontevredenheid”. Constructieve ontevredenheid met je omgeving, met je mogelijkheden, met je werk en met je product betekent dat je voortdurend zoekt naar wat beter kan. Dat is beslist een vorm van creativiteit.

Auteur: Wout Sorgdrager (juni 2007)


Bron: www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/creatief-denken/

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon