Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Schrijven > Structuren

Werken met vaste structuren

Schrijven

Het gemak dient de mens. Daarom ontwikkelden tekstwetenschappers een aantal vaste structuren voor de meest voorkomende tekstsoorten. In het buitengewoon handige handboek Leren communiceren (M. Steehouder e.a.) vind je een uitvoerige uitleg van deze aanpak. Het komt erop neer dat de meeste zakelijke teksten een vaste structuur hebben.

Er zijn zes vaste structuren:

Thema Structuur
Een ongewenste situatie Probleemstructuur:

Wat is het probleem precies?
Waarom is het een probleem?
Wat zijn er de oorzaken van?
Wat is ertegen te doen?
Een maatregel, een actie of een voorstel Maatregelstructuur:

Wat is de maatregel precies?
Waarom is de maatregel nodig?
Hoe wordt de maatregel uitgevoerd?
Wat zijn de effecten van de maatregel?
Datgene wat beoordeeld wordt Evaluatiestructuur:

Wat zijn de relevante eigenschappen ervan?
Wat zijn de positieve effecten?
Wat zijn de negatieve effecten?
Hoe luidt het totaaloordeel?
Een handeling Handelingsstructuur:

Wat is het doel van de handeling?
Wat zijn de voorwaarden ervoor?
Hoe verloopt de handeling in grote lijnen?
Hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?
Hoe wordt de uitkomst van de handeling gecontroleerd?
Een ontwerp Ontwerpstructuur:

Waartoe dient het?
Aan welke eisen moet het voldoen?
Welke middelen worden er gekozen?
Hoe ziet het ontwerp eruit?
Wat is de waarde van het ontwerp?
Een onderzoeksobject Onderzoeksstructuur:

Wat wordt er precies onderzocht?
Volgens welke methode verloopt het onderzoek?
Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
Wat zijn de conclusies uit het onderzoek?

Een wat complexere tekst

Teksten zijn meestal opgebouwd uit een netwerk waarin meerdere vaste structuren voorkomen. Een voorbeeld is het structuurschema voor een artikel over de parkeerproblematiek in het jaarverslag van een ziekenhuis.


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/schrijven/vaste-structuren.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon