Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Motiveren > Persoonlijkheidstype

De invloed van het persoonlijkheidstype

Motiveren

Wat je nodig hebt om gemotiveerd te raken, wordt door je kwaliteiten bepaald en door je persoonlijkheidstype. Om je type te bepalen is het Myers-Briggs-Type-Indicator-instrument heel bruikbaar. Er is bijvoorbeeld een groot verschil in motivatie tussen extraverte typen en introverte typen. Ze hebben andere taken en een andere omgeving nodig om fijn te kunnen werken.

Myers-Briggs-Type-Indicator

Dit instrument vertelt je waar je voorkeuren liggen op vier gedragsdimensies. Je vindt ze hier in het Engels omdat de afkortingen voor de persoonlijkheidstypen ook vaak in het Engels worden gegeven:

  1. Waar krijg je energie van? Extraversion - Introversion
  2. Op welk soort informatie vertrouw je? Sensing - iNtuition
  3. Hoe kies je en op basis waarvan neem je beslissingen? Thinking - Feeling
  4. Hoe wil je de omgeving beheersen? Judging - Perceiving

Een keuze uit elk van deze vier dimensies levert zestien verschillende typen op. Dat zijn vier verschillende afkortingen. De afkorting begint dus met een E of een I. Om die eerste letter van je persoonlijkheidstype gaat het hier want die bepaalt vooral hoe je gemotiveerd wordt.

Extravert of Introvert?

Sommige mensen weten meteen of ze een E'tje of een I'tje zijn. Bij het vooruitzicht van de vrijdagmiddagborrel hebben ze hun jas al half aan om naar het café te rennen: een extravertje. Bij het uitzicht op een dag rustig thuis werken wordt de laptop alvast ingepakt: een introvertje.

Wil je wat meer zekerheid hebben over je voorkeur, kijk dan naar deze paren.

Extravert Introvert
Focus is naar buiten gericht Focus is naar binnen
Heeft dingen en mensen nodig om vat op iets te krijgen Trekt zich terug als iets opgelost moet worden
Praat veel en lang Is spaarzaam met woorden
Praat graag Luistert liever
Heeft graag mensen om zich heen Is graag alleen
Stort zich erin Heeft tijd nodig om het te overwegen
Vindt stilte moeilijk Vindt stilte een zegen
Praat eerst, denkt daarna Denkt eerst, praat daarna
Praat eerst, weet daarna wat hij voelt Voelt eerst, praat daarna
Snel verveeld, veel dingen tegelijk doen Concentreert zijn energie
Onderneemt actie Reageert op actie van de ander

Welke kolom past het beste bij jou? Hoor jij bij de ongeveer 65 % extraverten of bij de 35 % introverten? Voor de duidelijkheid: een introvert is niet een zielige figuur die je alleen in een kamertje moet zetten en alleen af en toe water moet geven. Ze hebben gewoon vrienden en gaan ook wel eens naar buiten. Echter, onder computernerds is het percentage I'tjes een stuk hoger.

Wat doe je ermee?

Keuze van functie en taken afstemmen

Je ziet vaak dat E'tjes een voorkeur hebben voor een generalistische functie waarin ze veel afwisseling hebben. Introverten zie je meestal in een specialistische job. Probeer je een I in taken te duwen waarin hij veel moet praten, snel beslissingen moet nemen en snel moet schakelen, dan is de kans groot dat je hem demotiveert. Hij kán het wel, maar het vreet energie.

Werkomgeving afstemmen

Zet een E met anderen op een kamer, geef hem veel aandacht, laat hem veel pauzeren. Een E hangt vaak langer dan acht uur op kantoor rond en werkt in korte spurtjes. Hij moet zich voortdurend opladen door een potje te kletsen bij het koffieapparaat of een rondje wandelen over de afdeling. Hou vergaderingen kort en laat hem even stoom afblazen aan het begin. Het heeft geen zin een E te dwingen zijn mond te houden.

Kijk zelf eens naar je taak en naar je werkomgeving. Is de afstemming wel optimaal voor jou? Kijk ook eens naar je collega's. E of I? Kun jij hen motiveren door je gedrag op hun voorkeur af te stemmen?

Met MBTI is nog veel meer te doen. Je kunt je voorstellen dat de andere voorkeuren op de gedragsdimensies ook invloed hebben op de motivatie. Hoe meer je iemand binnen zijn eigen voorkeuren laat werken, hoe meer hij zijn eigen doelen en acties kan afstemmen op zijn behoeftes, hoe sneller hij tot een mooier resultaat komt. Er zijn veel wegen die naar Rome leiden, dus laat een medewerker zijn eigen weg kiezen!

Volgende pagina: Wat motiveert niet?


Bron: www.leren.nl/cursus/management/motiveren/persoonlijkheidstype.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon