Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Besluiten nemen > Scoringsmatrix

Scoringsmatrix (of: beoordelingsmatrix)

Besluiten nemen

Een scoringsmatrix is een techniek die je toepast als je moet kiezen tussen meerdere opties, terwijl er veel factoren meespelen waar je rekening mee moet houden. Voor je liggen bijvoorbeeld vier offertes van softwarebedrijven aan wie je de ontwikkeling van een content management systeem kunt uitbesteden. Voor welk bedrijf kies je? Om de offertes goed te beoordelen, maak je gebruik van een scoringsmatrix.

Hoe gebruik je deze techniek?

Verzamel eerst alle opties. In dit geval zijn dat dus vier offertes. Maar het kunnen ook personen zijn, locaties of merken, enzovoort. Zet daarna alle criteria onder elkaar waar je rekening mee moet houden. Geef dan elk criterium een gewicht mee. Dus wat weegt het zwaarst? En wat is het minst belangrijk? Gebruik een schaal van 1 t/m 5.

De criteria bij het beoordelen van een offerte kunnen bijvoorbeeld zijn::

Maak een matrix met de opties aan de ene kant en de criteria aan de andere kant (zie voorbeeld). Nu begint het echte werk; je gaat de matrix vullen. Dat betekent dat je elke optie per criterium scoort. Dit doe je op een schaal van 0 (matig) t/m 3 (heel goed). Dus, hoe vind je de geboden prijs in de eerste offerte? Te duur? Geef dan een 0. Is het een hele goed prijs? Geef dan een 3.

  prijs planning expertise vertrouwen contact locatie totaal
offerte 1 0 0 1 3 1 2  
offerte 2 3 3 2 2 3 0  
offerte 3 0 0 3 2 0 0  
offerte 4 2 1 1 1 3 3  

Welke offerte kies je? Voordat je keuze duidelijk wordt, moet je nog één stap zetten in de scoringsmatrix. Zet het gewicht van de criteria erbij in de matrix en vermenigvuldig elke score met die wegingsfactor. Daarna tel je alle totalen op. De optie die met de hoogste totaalscore uit de scoringsmatrix komt, dat is je beste besluit.

Een scoringsmatrix die helemaal af en ingevuld is, ziet er zo uit:

  prijs planning expertise vertrouwen contact locatie totaal
wegingsfactor: 3 2 5 4 4 1  
offerte 1 3 * 0 = 0 2 * 0 = 0 5 * 1 = 5 4 * 3 = 12 4 * 1 =4 1 * 2 = 2 23
offerte 2 3 * 3 = 9 2 * 3 = 6 5 * 2 = 10 4 * 2 = 8 4 * 3 = 12 1 * 0 = 0 45
offerte 3 3 * 0 = 0 2 * 0 = 0 5 * 3 = 15 4 * 2 = 8 4 * 0 = 0 1 * 0 = 0 23
offerte 4 3 * 2 = 6 2 * 1 = 2 5 * 1 = 5 4 * 1 = 4 4 * 3 = 12 1 * 3 = 3 32

Dit geeft een interessant resultaat. Offerte 2 heeft de hoogste score. Verder kun je constateren dat offerte 1 en 3 sowieso afvallen. Offerte 4 wordt het niet, maar die kun je nog even achter de hand houden.

Soms wordt de prijs buiten de scoringsmatrix gelaten. Van de opties die ongeveer even goed scoren als de hoogst geëindigde, wordt dan de goedkoopste gekozen. Dit kan een pragmatische benadering zijn als de criteria zo vaag of 'makkelijk' zijn, dat een heleboel offertes aan alle gestelde eisen voldoen. In die situatie kan ook de OXO-techniek van pas komen.

Als het eindbesluit toch niet goed voelt dan kun je opnieuw naar je wegingsfactoren kijken. Misschien vind je bij nader inzien de kwaliteit van het contact toch niet belangrijk? Of kun je de klus ruimer plannen waardoor de planning nog minder meetelt?

Volgende pagina: denkhoeden van De Bono


Bron: www.leren.nl/cursus/management/besluiten-nemen/scoringsmatrix.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon