Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Ondernemen > Marketing > Marketingplan > SWOT-analyse

SWOT-analyse: een voorbeeld

Marketing

De SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een korte lijst van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. De opsomming ontleen je aan de resultaten van de voorgaande drie analysestappen.

Zorg dat het lijstje niet te lang wordt, anders word je overweldigd en verlies je focus. Je moet uiteindelijk toch selectief zijn: je kunt niet ingaan op alle kansen en bedreigingen.

Een producent van vers verpakte etenswaren zou bijvoorbeeld de volgende kansen en bedreigingen kunnen opnoemen:

Kansen

Bedreigingen

Sterke punten

Zwakke punten

Vervolgens is het zaak om verbanden te leggen tussen deze vier lijstjes. Hoe zit het bijvoorbeeld met de kans van nieuwe technologie├źn? Moet deze kans voorrang krijgen boven de kans om de marktleider van te troon te stoten op het gebied van kant-en-klare salades? Met ander woorden: diversificatie of specialisatie? Een van de zwakke punten kan hierbij misschien uitkomst bieden, namelijk het gegeven dat de consument het overzicht op alle soorten producten niet meer heeft. Ook een zwak punt is de veelheid aan productiemethodes en machines. De combinatie van de SWOT wijst dus in de richting van focus op de kant-en-klare salades.

Volgende pagina: Bedrijfsportfolio vaststellen en strategische doelstellingen bepalen


Bron: www.leren.nl/cursus/ondernemen/marketing/swot-analyse.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon