Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Ondernemen > Ondernemingsplan > Zakelijke aspecten

Zakelijke aspecten in het ondernemingsplan

Ondernemingsplan
Lancelots: voor en door freelancers

Er komt bij het starten van een onderneming veel kijken. In dit hoofdstuk van je ondernemingsplan besteed je aandacht aan allerlei min of meer juridische kwesties.

Rechtsvorm

Zeg het  maar, wat begin je? Een BV, een NV, een eenmanszaak, een maatschap of een VOF? Je ziet: er is veel mogelijk. Houd er rekening mee dat medio 2006 de mogelijkheid van een maatschap of VOF waarschijnlijk verdwijnt. Deze rechtsvormen worden dan omgezet in een personenvennootschap.

Hier behandelen we de voor starters belangrijkste opties. Je kunt ze verdelen in twee groepen:

  1. de vormen zonder rechtspersoonlijkheid waarin je persoonlijk aansprakelijk bent voor de zaken rond je onderneming en
  2. de vormen met een rechtspersoonlijkheid waarin je (in principe) niet persoonlijk verantwoordelijk bent.

De eenmanszaak komt veel voor. Er is geen verschil tussen je privévemogen en het vermogen van je bedrijf. Ben je getrouwd? Het is bij een eenmanszaak handig als je niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Zo blijft in elk geval een deel van het familiegeld gespaard als het mis gaat.

Een maatschap komt ook veel voor, vooral bij bijvoorbeeld artsen, advocaten of adviseurs. Zij spreken af samen te werken maar blijven wel zelfstandig opereren. Gemeenschappelijke uitgaven bekostigen zij volgens een vooraf af te spreken verdeelsleutel. De inkomstenbelasting beschouwt hen als zelfstandig ondernemer, de omzetbelasting en de loonbelasting neemt de maatschap als aanspreekpunt.

Ook een Vennootschap onder Firma (VOF) is een rechtsvorm waarin je persoonlijk aansprakelijk bent. In een VOF drijf je de onderneming samen met een of meer firmanten (of vennoten). Iedere firmant brengt geld, kapitaal en arbeid in. afspraken leg je vast in het vennootschapscontract. In tegenstelling tot de maatschap opereert de VOF wel onder een eigen naam. Net als bij een maatschap is voor de loonbelasting en de omzetbelasting de VOF belastingplichtig en voor de inkomstenbelasting de afzonderlijke firmanten. De persoonlijke aansprakelijkheid in een VOF betekent dat je je persoonlijke financiën onderdeel maakt van het bedrijf. Daarmee kun je een VOF vergelijken met een huwelijk waarbij je direct een kind hebt!

De BV is voor startende ondernemers de belangrijkste rechtsvorm met een rechtspersoonlijkheid. Gaat het mis, dan is de BV aansprakelijk en niet de directeuraandeelhouder. Bovendien zijn de belastingtarieven voor de BV gunstiger. Het starten van een BV is echter duur en tijdrovend. De BV is dus pas aantrekkelijk bij een behoorlijke winst.

Vergunningen

Je kunt niet zomaar je bedrijf beginnen. Hoewel? Sinds 2001 is de Vestigingswet bijna geheel van de baan. Wil je een naaimachinereparatiebedrijf beginnen: ga je gang. Wil je een fietsenmakerij beginnen: doen! Maar check wel bij de gemeente of jouw bedrijf binnen het bestemmingsplan past.

Je moet je bedrijf vaak wel aanmelden bij een bedrijfschap of productschap. Deze schappen verzorgen bijvoorbeeld de belangenbehartiging en de opleidingen binnen de branche. Een lidmaatschap is verplicht. In het startersgesprek bij de Kamer van Koophandel word je daar zeker op gewezen.

Verzekeringen

In je ondernemingsplan sta je vooral stil bij de kansen die je ziet. Maar er zijn ook risico's. Voor een aantal daarvan kun je je verzekeren. Stap niet overal in maar bedenk welke risico's je wel en welke risico's je niet kunt lopen. Heb je een fantastisch huwelijk en een vrouw die een goed salaris heeft en een uiterst vaste baan? Misschien heb je dan geen arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Maar ben je iets minder zeker van je zaak, vraag dan wat offertes aan. Je zult zien dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering razend duur is. Maar ja, wat als ...? Daarnaast zul je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsinventarisverzekering nodig hebben en als je personeel in dienst eventueel ook een lidmaatschap van een Arbodienst.

Belastingen en administratie

Neem als het even kan een administratiekantoor in de arm om je belastingzaken te regelen. Je boekhouding kun je zelf doen: dat helpt je om de financiële gang van zaken goed bij te houden. Zorg wel voor een goede begeleiding en iemand die met jou geregeld de zaken even doorneemt en die je jaarrekening checkt. Vergelijk je administratiekantoor met de huisarts.

Algemene voorwaarden

Het loont de moeite om algemene voorwaarden op te stellen. Doe je dat niet, dan staan je aanbiedingen en offertes vaak vol met kleine lettertjes over zaken als de betalingstermijn, wat te doen bij wanprestaties of bij onvoorziene omstandigheden. Daar wordt het allemaal niet leesbaarder van.

Volgende pagina: aan de slag met je ondernemingsplan


Bron: www.leren.nl/cursus/ondernemen/ondernemingsplan/zakelijke-aspecten.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon