Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Persoonlijke effectiviteit > Mindfulness > Wat is acceptatie?

Wat is acceptatie?

Mindfulness

In de mindfulness neemt accepteren een centrale rol in. Maar wat is dat nu precies, accepteren? En hoe doe je dat? Accepteren bestaat uit 2 stappen:

  1. Het is een niet-oordelende, vriendelijke aandacht schenken aan dat wat het meest op de voorgrond treedt in je bewustzijn, wat dat dan ook is
  2. Vervolgens ga je kijken naar hóe je precies omgaat met dat wat zich aandient. Puur als observatie, je hoeft niets te veranderen.

We maken ruimte voor wat er gaande is door onze bereidheid de dingen te zien zoals ze zijn. Dit impliceert het loslaten van onze drang om dingen anders te willen hebben dan ze zijn, en zorgt voor ontspanning. Tja, makkelijk gezegd, maar nog niet 1-2-3 gedaan!

Hoe werkt dat dan? Als je bijvoorbeeld in een meditatie merkt dat je telkens weer wordt afgeleid en je aandacht niet bij je ademhaling kunt houden, dan is het zaak om met je aandacht te gaan naar die dingen die je afleiden. Wat zijn dat voor gedachten, emoties en/of lichamelijke gewaarwordingen? Hoe zien ze er precies uit? Verblijf een poosje bij die gewaarwordingen en neem ze neutraal – zonder oordeel-  waar.

Je kunt bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen: “Het is goed wat er is, wat het ook is. Het is goed dat ik het nu kan waarnemen, want het was er toch al. Het is okay!”

Accepteren is niet hetzelfde als berusting. Berusting is passief en het erbij laten, accepteren houdt helemaal niet per se in dat je het erbij laat. Het is de eerste stap: je creëert ruimte. Door  die ruimte ontstaat er een keuzemoment.  Dan kun je kiezen hoe je wilt reageren; en één van je keuzes kan zijn  het erbij laten. Tot slot voer je je keuze uit en heb je vertrouwen in je beslissing; dit is weer de ACT-strategie uit het onderdeel Er 'bij' blijven.

Het gaat erom je op de juiste afstand te verhouden tot je emoties: niet erin te zwelgen, ook niet ze te verdringen. Maar in contact ermee te treden en te blijven, met zachtheid en met gevoel. Maar zonder dat je het gevoel wordt.

Oefening: onaangename gevoelens lokaliseren in je lichaam

Stel je je eens een voor jou moeilijke situatie voor. Stel je voor dat jij nu in die situatie zit. Welke onaangename gevoelens brengt die situatie teweeg. Is het boosheid, verdriet, verveling, irritatie, angst, frustratie... Welke lastige gedachten komen bij je boven?

Probeer nu eens te lokaliseren waar in je lichaam je deze onaangename zaken ervaart. Loop rustig in gedachten je lichaam langs. En als er een plek is, waar je het onaangename gevoel het sterkst voelt, blijf daar dan eens bij. Gebruik daarvoor je adem: richt je aandacht op dat deel van je lijf en adem er rustig naar toe. Eventueel kun je ook benoemen wat je voelt : “verveling, verveling”, “spanning”, “rusteloosheid”... Wat het beste bij het gevoel of de gedachte past.

Blijf bij deze plek totdat de gedachte of het gevoel dat daar zat minder op de voorgrond treedt. Breng dan je aandacht weer rustig naar de ademhaling in je buik en sluit vervolgens op je gemak deze oefening af.

Parabel: perfect leven

Er was eens een man, die een perfect leven wilde leiden. Hiertoe besloot hij het ideale huis te bouwen. Hij bouwde een prachtige villa, met schitterende kamers. Hij schafte geweldige muziek aan, kocht de mooiste meubels en schilderde zijn huis in de meest schitterende kleuren. Na een paar maanden was zijn huis af en ging hij genieten van zijn perfecte leven in zijn perfecte huis. Schitterend!

Na een paar dagen echter, merkte hij dat er toch geluiden van buiten binnenkwamen die zijn rust verstoorden. Hij liet weer een paar werkmannen komen en zorgde ervoor dat zijn huis volledig geluiddicht werd gemaakt. Toen het klaar was, zat hij heerlijk te genieten van zijn prachtige leventje in zijn geluidloos mooie huis.

Toen zag hij echter een torretje over zijn vloer lopen. Weer liet hij werklieden komen,die al zijn ramen met kit dichtmaakten zodat er niets meer naar binnen kon. Weer zat hij na een paar dagen te genieten van zijn volledig geluiddichte huis met dichtgekitte ramen. Fantastisch!

Na weer een paar dagen merkte hij echter,  dat het zonlicht en maanlicht zijn huis binnendrongen en dat die zijn gemoedstoestand verstoorden. Dat was natuurlijk jammer van zo’n mooi huis. Dus weer kwamen de werklui en na een week hadden ze al zijn ramen geblindeerd, zodat er geen zon- of maanlicht meer binnen konden komen.

Zo ging het met nog een aantal zaken: de mensen aan de deur, de brieven die binnenkwamen, de vogels op het dak en zelfs op een gegeven moment vond de man het verstorend om zijn huis uit te moeten om de onvolmaaktheden van het gewone leven op straat te aanschouwen.
En zo verwerd zijn perfecte huis en zijn perfecte leven tot een verstikkende gevangenis...

Betekenis van de parabel

Deze parabel geeft het verschil aan tussen accepteren of niet accepteren.

Het is ook het verschil tussen pleziertjes en geluk. Enkel en alleen verlangens vervullen leidt tot pleziertjes en genot. Dit is echter niet hetzelfde als geluk. Geluk impliceert dat je je ook leert te verstaan met ongemak, onvermogen en onvervulde verlangens. Dát is acceptatie.

Een week lang oefenen

Deze oefeningen zijn weer een volgende stap in het mediteren én hebben speciaal aandacht voor het thema acceptatie. Succes ermee!

  1. De integratiemeditatie keuzeloze aandacht van het vorige cursusonderdeel: beoefen deze dagelijks met behulp van de audio
  2. Hatha-yoga en/of bodyscan: oefen  zo’n 2 à 3 keer in de week
  3. Doe de 3-minuten ademruimte drie maal per dag én als je een onplezierig gevoel ervaart
  4. Beoefen de loopmeditatie liefst dagelijks
  5. Kijk eens terug op je vragenlijst met ineffectieve gedachten bij het cursusonderdeel Er 'bij' blijven. Wat vind jij met name moeilijk om te accepteren? Neem een van deze gedachten eens als uitgangspunt voor een drie-minuten ademruimte en verken waar je gedachte zich bevindt en wat er mee gepaard gaat in je lijf aan emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Misschien neem je ook iets waar van de pijn of het verdriet achter de gedachte. Doe dit dagelijks.
  6. Maak aantekeningen van je observaties, bevindingen, moeilijkheden etc. op een oefenschema.

Volgende pagina: Gedachten zijn geen feiten


Bron: www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/wat-is-acceptatie.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon