Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Persoonlijke effectiviteit > Mindfulness > Gedachten zijn geen feiten

Gedachten zijn geen feiten

Mindfulness

We hebben het er al eerder over gehad in het cursusonderdeel Omgaan met hindernissen: gedachten zijn geen feiten. Eerst is er een situatie -  een objectief gegeven-  en vervolgens gaan wij er met onze gedachten overheen en komen tot een oordeel. Dan wordt die situatie  een subjectief gebeuren.

Denk bijvoorbeeld terug aan de oefening waarbij je je in moest beelden dat je een bekende op straat tegenkwam die jou niet teruggroette. Door jouw interpretatie van de situatie worden situaties erg, moeilijk, leuk, fijn, onaangenaam, stressvol etc.

Gedachten zijn slechts mentale activiteiten, niks meer en niks minder. Maar ze vinden wel plaats diep in onze automatische laag. Dit maakt dat we ons er maar zelden van bewust zijn dat we denken, laat staan wát het effect van dat denken op ons is. En zeker bij blokkerende gedachten (pessimistische gedachten, gedachten die jou klein maken, zelfveroordelende gedachten...) is het belangrijk om je er wél van gewaar te worden, zodat je die negatieve spiraal – als je dat wilt – al vroegtijdig kunt doorbreken voordat die zijn vernietigende werking kan uitoefenen.

In dit cursusonderdeel gaan wij een stapje verder richting onze gedachten: we gaan onszelf loskoppelen van onze gedachten. We voelen ons vaak zo verbonden met ons denken, dat wij geneigd zijn te denken ;-) dat wij onze gedachten zijn.“ Ik denk, dus ik ben....”
Maar als we onze gedachten van wat meer afstand kunnen bezien, als een van de processen die in ons lijf plaatsvinden, creëren wij ook hier weer een keuzevrijheid.

Het gaat er niet om je gedachten te veroordelen of om ermee te gaan vechten. Je kunt er simpelweg voor kiezen je gedachte niet langer te volgen als je je er gewaar van bent geworden. Om dat proces te verduidelijken, volgt hier de bergmeditatie.

Constructieve gedachten kunnen we koesteren, niet-helpende gedachten kunnen we laten voor wat ze zijn: gedachten, niets meer en niets minder. We kunnen ze laten gaan zoals de berg stormen aan zich voorbij laat gaan. In essentie komt het er op neer dat we onze relatie met onze gedachten minder dwingend maken. We zijnniet langer onze gedachten

Oefeningen bij moeilijke gedachten

Als je hele lastige gedachten tegenkomt, waarbij het zo lijkt dat zij jou meevoeren en het je niet lukt om er op een afstandje naar te kijken, dan kunnen de volgende technieken daarbij helpen:

 1. Uiteraard de bergmeditatie zoals zonet geoefend
 2. De cinema-oefening: stel je voor dat je voor een groot wit scherm zit. Je kijkt naar dat witte vlak. Wacht tot je gedachten op dat doek verschijnen. Bekijk het scherm als pure waarneming. Welke gedachten verschijnen er? En hoe ontwikkelen ze zich?  En merk ook op, dat ze weer van het doek verdwijnen en er weer nieuwe gedachten op het doek ontstaan. Ze zijn van voorbijgaande aard. Zo kijkend naar je gedachten, kun je ook de keuze maken in welke gedachten je energie wilt steken en welke  gedachten je zo van het filmdoek wilt laten glijden.
 3. Focussen op je lichaam of op je gevoel: laat de gedachten voor wat ze zijn en verleg je aandacht naar waar in je lichaam je het meeste gewaarwordt. Of naar je gevoelens: welke (maalstroom van)  gevoelens komen er los bij deze gedachten en vraag je af “Wat voel ik nu precies”. Door deze verlegging van aandacht kunnen je gedachten ook subtiele veranderingen ondergaan
 4. Je kunt ook je gedachten uitdagen. Deze techniek staat uitgelegd in stap 5: Daag je ineffectieve gedachten uit van de Rationele Effectiviteits Training (RET).
 5. Schrijf ze op, waardoor je ook al een bepaalde afstand creëert.

Blokkerende gedachten

En wat doe je nu bij plotseling opkomende blokkerende gedachten:

 1. Neem een ademruimte
 2. Kies een van bovenstaande technieken
 3. Check bij jezelf of dit werkt/helpt, zo niet: begin opnieuw bij 1.

Een week lang oefenen

Nou, weer genoeg te doen voor de komende week. Wat je thuis kunt oefenen, is het volgende:

 1. Probeer eens uit of je de zitmeditatie zonder audio kunt doen. Doe dit dagelijks en bepaal van tevoren hoe lang je gaat mediteren (je kunt een wekkertje zetten).
 2. Beoefen de hatha-yoga en/of bodyscan 3x per week
 3. Doe de loopmeditatie en/of bergmeditatie enige keren
 4. Doe de 3-minutenademruimte: 3 x per dag en voer hem ook uit  bij lastige situaties die je tegenkomt.
 5. Kies een van bovenstaande oefeningen om om te gaan met voor jou moeilijke gedachten en probeer die een paar keer uit. Je kunt natuurlijk ook experimenteren met de diverse technieken.
 6. Maak aantekeningen van je observaties, bevindingen, moeilijkheden etc. op een oefenschema

Volgende pagina: Belang van actie


Bron: www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/gedachten-zijn-geen-feiten.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon