Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Presentatie > Presentatietechnieken

Presentatietechnieken

Presentatie

Met een mooi verhaal ben je er nog niet. Wie een presentatie verzorgt, houdt in zekere zin een performance. Je vraagt aandacht, dan moet je die aandacht ook verdienen. Presenteertechnieken kun je leren. We geven je enkele tips:

Gebruik lichaamstaal

Je presenteert niet alleen met woorden. Je gezichtsuitdrukking, bewegingen en gebaren communiceren ook. Met lichaamstaal zet je een boodschap kracht bij. Of doe je er juist afbreuk aan. Mensen die verbaal en non-verbaal verschillende boodschappen uitzenden, brengen anderen in verwarring over hun bedoelingen. Zijn jouw woorden niet congruent met je lichaamstaal, dan vertrouwen mensen op de non-verbale signalen en minder op wat je zegt.

Handen en voeten

Stel je eens een spreker voor die stokstijf achter het spreekgestoelte staat. Vergelijk hem met iemand die losjes en ontspannen over het podium beweegt en zo nu en dan met gebaren het verhaal kracht bij zet. Wie van de twee vind je het prettigst om naar te kijken?

Bouw beweging in. Gebruik handen én voeten om je presentatie kracht bij te zetten.

Lichaamshouding

Met je lichaamshouding druk je uit of je open staat voor contact. Een gesloten houding (gekruiste armen, blik op het papier of blik op oneindig) maakt jou in de ogen van anderen ongeïnteresseerd. Een losse en ontspannen houding drukt betrokkenheid uit. Het geeft je publiek het gevoel dat je voor hen open staat.

Oogcontact

Maak oogcontact met het publiek. Haal je ogen van je spiekbriefje en kijk rond: laat je blik eens langs de toehoorders gaan. Als je oogcontact maakt, druk je uit dat je geïnteresseerd bent. Ga je het juist uit de weg dan zal dat in onze westerse samenleving al snel worden uitgelegd als angst of onoprechtheid.

Oefen je stem

De stem is de spiegel van de ziel. Je publiek hoort aan je stem of je gespannen bent of niet. Een goede, vaste stem begint met ademhaling. En ademhaling, op zijn beurt, begint met een goede houding. Enkele tips:

Betrek je publiek actief

Mensen willen betrokken worden. Interactie is dé manier om ervoor te zorgen dat je verhaal beklijft. Als je luisteraars actief betrekt, wordt je presentatie ook voor jezelf leuker en inspirerender.

Zo betrek je het publiek:

Ga het gesprek aan

Doe alsof je met je publiek in gesprek bent. Stel een vraag en kijk eens rond. Neem rustig de tijd om de vraag te laten doordringen tot je publiek. In een klein gezelschap kun je één of twee personen laten antwoorden op je vraag. Is je publiek groot en wat onoverzichtelijk, dan geef je zélf het antwoord. Je vraag is dan een retorische. Het effect is dat je de toehoorders aanzet tot nadenken.

Bijvoorbeeld:

Vraag: Waarom denkt u dat ik hier sta? [rustig rondkijken]
Antwoord: Omdat ik geloof in mijn product!

Stel controlevragen

Controlevragen zijn bedoeld om te checken of je boodschap overkomt.

Bijvoorbeeld:

Met controlevragen voorkom je dat het verhaal dat je zo zorgvuldig hebt voorbereid, verloren gaat omdat bijvoorbeeld de geluidsinstallatie niet functioneert of omdat de sheets onleesbaar zijn. Mocht je publiek, ondanks je duidelijke uitleg, je verhaal niet begrijpen, dan achterhaal je dat met controlevragen. Je kunt dan terplekke herkansen.

Laat mensen meedoen

Er zijn talloze manieren te bedenken om mensen actief te betrekken. Welke manier de meest geschikte is, hangt af van doelgroep, doel en thema.

Het minste wat je kunt doen, is mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen. Een interruptiemicrofoon is in dat geval voldoende. Omdat het vrijwel altijd dezelfde personen zijn die de mond opendoen, zoek je misschien een meer creatieve manier.

Bijvoorbeeld:

Stelling poneren.

Oefening in geleide fantasie.

Balspel

Kinderachtig om een spelletje te doen? Een spel maakt inderdaad kindenergie los. De kracht van een spel is dat het mensen uit de passieve houding van luisteraar trekt. Door letterlijk in beweging te komen, gaat de energie weer stromen. Het maakt mensen alert en aandachtig. Zoals gezegd: je publiek is bepalend bij het kiezen van de juiste vorm.

Zie ook

Lichaamstaal bij spreken in het openbaar

Bij een saaie presentatie zakt de concentratie van de toehoorders in. Kennis van lichaamstaal helpt bij het neerzetten van een goede presentatie.

Didactische vaardigheden

Didactiek is de kunst van het overdragen van kennis en vaardigheden. Het omvat de methoden en technieken om anderen iets te leren.

Soorten vragen

Je kunt 6 soorten vragen onderscheiden met een toenemende moeilijkheidsgraad.

Volgende pagina: Hulpmiddelen


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/presentatie/presentatietechnieken.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon