Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en Studeren > Actief Leren > Stel Vragen > Soorten vragen

Verschillende soorten vragen over de leerstof

Actief leren

Je kunt 6 soorten vragen onderscheiden met een toenemende moeilijkheidsgraad.

  1. Kennis
  2. Inzicht
  3. Toepassing
  4. Analyse
  5. Synthese
  6. Evaluatie

(waarop is deze indeling gebaseerd?)

De moeilijkere soorten vragen prikkelen tot nadenken en bevorderen daarmee het leerproces. Vaak roept een vraag op een hoger niveau vanzelf vragen op op een lager niveau. Doordat je zo allerlei verbanden legt zul je de kennis beter begrijpen en het makkelijker onthouden.

1. Kennis

Een kennisvraag is er op gericht dat je bepaalde feitelijke informatie kunt onthouden en het later kunt reproduceren.

Kennisvragen zijn erg geschikt om op te nemen in een vragenbank.

2. Inzicht

Over inzichtvragen moet je meestal even nadenken, je moet de relevante leerstof onderkennen en het antwoord in eigen woorden weergeven. Je moet de leerstof kunnen uitleggen.

"Every clarification breeds new questions."

Arthur Bloch.

3. Toepassing

Bij toepassingsvragen moet je de leerstof in een onbekende situatie gebruiken om een probleem op te lossen.

"A quick question is one that was formulated quickly, thus greatly increasing the time needed for getting a useful answer."

Yukka Korpela.

4. Analyse

Bij analysevragen breek je de leerstof op en breng je de onderdelen met elkaar in verband. Daarvoor moet je kritisch en diepgravend studeren. Analysevragen zijn essentieel om kennis uit een leersituatie toe te kunnen passen in de praktijk.

5. Synthese

Synthesevragen zijn er op gericht onderdelen samen te brengen tot iets nieuws. Je moet creatief omgaan met kennis en inzichten. Bij synthesevragen zijn zeer uiteenlopende antwoorden mogelijk.

"Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why."

Bernard M. Baruch.

6. Evaluatie

Een evaluatievraag is gericht op een beargumenteerd oordeel en standpunt. Je beoordeelt een idee op zijn waarde, kiest uit verschillende oplossingen voor een probleem, of je beoordeelt een kunstwerk. Je ontwikkelt en verdedigt een opinie. De beantwoording van evaluatievragen is mede gebaseerd op je persoonlijke overtuigingen.

Waarop is deze indeling gebaseerd?

De indeling van vragen en leerdoelen die we hier gebruiken staat bekend als de Taxonomie van Bloom. Het is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog Benjamin Bloom, als algemeen model voor de doelstellingen van het leerproces. We gebruiken hier de categorieën in het cognitieve domein van dit model.

Volgende pagina: Tips voor het bedenken van vragen over de leerstof


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/soorten_vragen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon