Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en Studeren > Actief Leren > Visueel schema

Maak een visueel schema van de leerstof

Actief leren
Visueel schema: Wat? Waarom? Hoe? Toepassingen Wat? Hoe? Toepassingen Waarom?

Een visueel schema is een model van gedachten, informatie of kennis. (voorbeelden) Met een visueel schema kun je beter nadenken en leren. Je ziet in één oogopslag structuur in de informatie en je komt makkelijker op nieuwe ideeën.

In een visueel schema stel je begrippen bijvoorbeeld voor met een symbool, een woord of een korte zin in een cirkel. Een begrip kan van alles zijn, zoals:

Een lijn tussen twee begrippen geeft een relatie aan. De betekenis van de relatie geef je aan met een symbool, een woord of een korte zin op de lijn. Het kan een vage relatie zijn ("dit heeft te maken met dat"), of een heel concrete ("dit veroorzaakt dat").

Zo'n visueel schema sluit beter aan bij de werking van de hersenen dan een traditionele lineaire tekst. Je hersenen werken niet tekstueel en lineair. Daarom verloopt het lezen en schrijven van tekst langzaam en kost het veel energie.

Er zijn in de loop der tijd verschillende technieken ontwikkeld om een visueel schema te maken. Het bekendst zijn de mind map volgens Tony Buzan en de concept map volgens Joseph D. Novak. Bij de mind map gaat het vooral om de vrije en creatieve expressie, bij de concept map ligt de nadruk op het ontwerpen van een structuur. De verschillen tussen deze technieken zitten verder met name in de vorm- en tekenvoorschriften. Andere typen zijn de idea map en de concept web. We vatten hier al deze deze technieken onder het begrip visueel schema. Volg je gevoel en gebruik de technieken die het beste aansluiten bij jouw persoonlijke leerstijl.

Waarom een visueel schema maken?

"By visualizing your goals, you can get your subconscious to work toward making these mental pictures come true."

Success Magazine.

Hoe maak je een visueel schema?

Een mind map volgens de regels van Buzan maak je als volgt: (voorbeelden)

  1. Een mind map bestaat uit een centraal woord of begrip in een cirkel.
  2. Vanuit deze cirkel trek je lijnen en daarop schrijf je de belangrijkste begrippen die ermee te maken hebben.
  3. Door deze stap voor elk van de buitenste begrippen telkens te herhalen kun je een mind map zo gedetailleerd maken als je wilt.
  4. Vertakkingen die met elkaar samenhangen kun je markeren door er een cirkel omheen te trekken.

Een concept map volgens Novak maak je als volgt: (voorbeelden)

  1. Schrijf alle begrippen over een onderwerp op die je maar te binnen schieten.
  2. Rangschik ze van abstract naar concreet.
  3. Groepeer samenhangende begrippen bij elkaar.
  4. Noteer elk begrip in een cirkel op een groot vel papier.
  5. Verbind de nabijgelegen cirkels met een lijn en bedenk bij elke lijn een uitspraak die de relatie tussen de beide begrippen aangeeft.

Enkele suggesties om een visueel schema te verrijken:

Algemene tips:

Toepassingen

"You must first clearly see a thing in your mind before you can do it."

Alex Morrison.

Aanbevolen websites


Waarom kun je met visuele schema's beter leren en onthouden?

Volgens sommige leertheorieën (met name die van David Ausubel) vindt leren plaats door een netwerk van concepten te construeren (ofwel associaties) en hieraan nieuwe concepten en verbanden toe te voegen. Prof. Joseph D. Novak heeft hierop in de jaren 60 van de vorige eeuw het idee van de concept map ontwikkeld. In de woorden van Novak:

"Meaningful learning involves the assimilation of new concepts and propositions into existing cognitive structures."

Met de visuele structuur van een concept map kun je concepten en verbanden beter verwerken dan met een lineaire tekst, die je eerst moet lezen en interpreteren.

Volgende pagina: Stel jezelf vragen over de stof om doelgericht te leren


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/visueel_schema.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon