Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Participatief leidinggeven > Geschikte onderwerpen

Onderwerpen die zich lenen voor participatie

Participatief leidinggeven

Je kunt als leidinggevende je medewerkers over alles laten meepraten en meebeslissen. Maar dat schiet niet op. Medewerkers worden daar knettergek van en jij trouwens ook. Welke onderwerpen of aspecten van het werk lenen zich goed voor participatie? En welke juist niet?

Strategie  
Gezamenlijk Koers zoeken, belangrijke prospects in kaart brengen, ontwikkelingen in de markt verkennen, mogelijke doelstellingen
De leidinggevende Strategie in lijn brengen met bedrijfsbeleid, vaststellen strategie
Cultuur  
Gezamenlijk Normen en waarden die je in je werk hanteert, “heldendaden”: gebeurtenissen die bijzonder zijn en waar je als team van kunt leren, successen, klantevaluaties
De leidinggevende Correctiegesprekken met individuele medewerkers
HRM  
Gezamenlijk Werving en selectie van collega's, beloningssystemen, ontwikkelmogelijkheden
De leidinggevende Beloningen, benoemen nieuwe medewerkers, ontslag en niet-verlengen van contracten,
Werkwijze  
Gezamenlijk Succesvolle aanpakken, nieuwe technieken, onderlinge feedback
De leidinggevende Wettelijke verplichtingen (arbozaken bijvoorbeeld)
Systemen en faciliteiten  
Gezamenlijk Ontwikkelen en bijhouden van systemen op het gebied van kwaliteitszorg
De leidinggevende Personeelsinformatiesysteem, de groenvoorziening

Uit dit overzicht kun je een aantal conclusies trekken.

  1. Medewerkers kunnen over een groot aantal onderwerpen meedenken en meepraten. Voorwaarde is wel dat het direct verband houdt met hun werk.
  2. Medewerkers kun je heel goed betrekken bij algemene beleidszaken zoals het beloningssysteem.
  3. Wanneer het om individuele aangelegenheden gaat, moet je als leidinggevende alleen besluiten.
  4. Wanneer het gaat om beslissingen die vérstrekkende gevolgen kunnen hebben, moet de leidinggevende eveneens zijn eigen afweging maken. En eventueel ook zijn verantwoordelijkheid nemen.

Volgende pagina: Wat is de meerwaarde van participatief leidinggeven?


Bron: www.leren.nl/cursus/management/participatief/geschikte-onderwerpen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon