Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Participatief leidinggeven > Instrumenten > Delegeren

Delegeren: instrument voor participatie

Participatief leidinggeven

Delegeren

Delegeren is het overdragen van een taak inclusief de beslissingsbevoegdheden en de verantwoordelijkheden aan een medewerker. Zonder delegatie geen participatie. Delegeren is in de eerste plaats een kwestie van vertrouwen. Je moet als leidinggevende de overtuiging hebben dat iemand de klus aan kan. Wanneer je een klus aan iemand delegeert, geef je hem niet alleen de klus maar ook de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden die daarbij horen. Dat betekent dat je iemand in staat stelt zelfstandig beslissingen te nemen. Juist die verantwoordelijkheid maakt dat mensen willen en kunnen participeren in de gang van zaken binnen je bedrijf.

Delegeren vergt dus mensenkennis. Maar het vergt vooral kennis van de klus. Wat draag je eigenlijk over? Wat zijn de consequenties als het mis gaat? Hoe kun je de voortgang in de gaten houden? Zijn er kritische momenten in het proces waar je even vinger aan de pols kunt houden?

Tips en handreikingen voor wie wil delegeren

  1. Zorg dat je goed in beeld hebt wat de klus inhoudt.
  2. Zorg dat je zeker bent van je zaak: kan de medewerker aan wie je de klus overlaat, de taak echt aan? Check dit eventueel bij eerdere opdrachtgevers en vraag ook de medewerker om raad. Vraag op welke momenten je even samen de stand van zaken op kunt nemen.
  3. Geef de medewerker de juiste verantwoordelijkheden en bevoegdheden mee.
  4. Geef de medewerker de ruimte om de klus op zijn eigen manier aan te pakken. Je zou het zelf natuurlijk heel anders hebben gedaan. En waarschijnlijk veel beter en sneller. Maar als leidinggevende moet je een stapje terug doen.
  5. Laat iemand leren van zijn eigen fouten. Als het even kan moet je je medewerkers af en toe ook fouten laten maken.
  6. Laat het gebeuren. Het is verleidelijk om in te grijpen als je denkt dat het niet goed gaat. Maar voor degene die jij verantwoordelijk hebt gemaakt, is het gezichtsverlies. En vaak valt het resultaat best mee. Je zou het anders hebben gedaan, niet beter!
Teamleidster delegeert taak aan medewerksterpijl

Delegeren

Delegeren is een lastige maar belangrijke managementvaardigheid. Als je investeert in delegeren krijg je zelf op langere termijn meer lucht. Bovendien werk je tegelijkertijd aan een beter functionerend en gemotiveerder team en bied je medewerkers de kans zich te ontwikkelen.

Volgende pagina: Coaching


Bron: www.leren.nl/cursus/management/participatief/delegeren.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon