Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Teamrollen van Belbin > Bedrijfsman

De bedrijfsman

Teamrollen van Belbin

Belbin identificeerde dus de mensen met de ideeën en de mensen die de leiding op zich konden nemen. Het lag voor de hand om te onderzoeken in hoeverre er ook typische waterdragers zijn. Belbin kwam dit keer niet bedrogen uit. Hij noemde deze teamrol de Bedrijfsman. In zijn boek klinkt wat spijt door over deze naam. Mensen bleken het niet leuk te vinden om ‘Bedrijfsman’ te zijn. Het klinkt te saai, te grijze-muis-stofjas-achtig. Teveel de man die overwerkt voor de baas en op z’n donder krijgt van z’n vrouw.

Maar Belbin kon het imago van de bedrijfsman wat oppoetsen door te laten zien dat veel topmanagers bedrijfsmannen zijn. Want wat de bedrijfsman vooral typeert is zijn loyaliteit aan het bedrijf en zijn discipline. Juist in grote organisaties kan een bedrijfsman zich ontwikkelen tot topmanager. De bedrijfsman is niet te beroerd om de rotklussen te doen, de bedrijfsman is niet te lui om dergelijke klussen ook af te maken. Ten slotte is de bedrijfsman ook enigszins conservatief. Hij koestert het goede en laat zich niet een twee drie overhalen om iets nieuws te beginnen. En dat zijn kwaliteiten die in grote organisaties (waar iedere dag tientallen, vaak heel leuke, ideeën worden gegenereerd) waardevol zijn.

Wat is een typische bedrijfsman?

De bedrijfsman is behoudend, plichtsgetrouw en gebruikt zijn gezonde verstand. Hij kan organiseren (ook zijn eigen werk), werkt hard en is praktisch aangelegd. De bedrijfsman is niet heel flexibel. Veranderingen mogen maar met mate. Nieuwe ideeën zijn prima maar de echte bedrijfsman hanteert het adagium: eerst zien dan geloven.

Ontwikkelmogelijkheden van de bedrijfsman

De bedrijfsman heeft net als alle anderen wat punten waar hij zich in kan ontwikkelen. Belbin beschouwt flexibiliteit als een duidelijk zwak punt. Dat gebrek aan flexibiliteit is in feite de tegenpool van de discipline van de bedrijfsman. Juist die discipline die zo waardevol is, kan ook verstarrend werken. Je ziet het voor je: de bedrijfsman wil gewoon eerst deze klus afmaken en pas dan staat hij open voor iets nieuws.

Flexibiliteit is goed te ontwikkelen. Je moet voortdurend voor ogen houden dat er meer wegen naar Rome leiden. En dat vergt een zekere helikopterview.  Net als de vormer kan de bedrijfsman vaak wat extra sensitiviteit gebruiken. De focus op één doel en de drive om dat af te maken is natuurlijk ook een vorm van met oogkleppen op lopen.

Een ander punt waar de bedrijfsman nog in kan groeien is het opkomen voor het eigenbelang. Plichtsgetrouwheid is mooi maar de wereld om je heen zó beïnvloeden dat jouw plicht overeenkomt met je persoonlijk belang is nog veel mooier. Met andere woorden: probeer meer invloed uit te oefenen op het verloop van de dingen, probeer het verloop van de dingen meer te buigen richting je persoonlijk belang. Dan slaat de bedrijfsman twee vliegen in één klap.

Waar let je op als leidinggevende van de bedrijfsman?

De leidinggevende van de bedrijfsman krijgt vaak over zijn medewerker te horen dat-ie wel een beetje minder star kan zijn. Met name bedrijfsmannen met procedurebewakende functies (controllers, administrateurs) mogen van de collega’s wel wat soepeler zijn. De kunst in dit soort situaties is om met de bedrijfsman door te praten over het doel van de procedure en in hoeverre dat doel ook op een andere manier gediend kan worden. Met andere woorden: je onderzoekt samen welke wegen er nog meer naar Rome leiden.

Een andere aanpak kan zijn om de afspraken met de bedrijfsman in wat algemenere termen te formuleren. Je spreekt dus niet af dat de afdelingscijfers over het afgelopen jaar uiterlijk 1 maart moeten zijn ingeleverd maar je spreekt af dat de jaarrekening voor de gehele organisatie uiterlijk 1 mei klaar is. Je geeft de bedrijfsman dus de ruimte om in overleg met de anderen afspraken op maat maakt. Een training die van pas zou kunnen komen is een training ‘Klantgerichtheid’. In dergelijke trainingen ligt namelijk de focus bij de klant en niet bij de procedures.

Volgende pagina: Monitor


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/teamrollen/bedrijfsman.html

Copyright © 1999-2019 Applinet B.V.
Alle rechten voorbehouden
Colofon