Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Teamrollen van Belbin > Plant

De plant

Teamrollen van Belbin

Er zijn volgens Belbin twee soorten creatievelingen in een team te onderscheiden. De plant is daar één van.

Belbin beschouwde creativiteit in een team als een belangrijke succesfactor. Teams zonder creativiteit deden weliswaar braaf hun best maar waren duidelijk minder succesvol. Maar Belbin en zijn collega’s ontdekten ook dat wanneer alle leden van het team redelijk tot zeer creatief zijn, het geheid mis ging. Ze trokken twee conclusies. Echte creativiteit is schaars en echte creativiteit gedijt alleen als er ruimte voor is. En dat betekent dat de creatieveling de gelegenheid moet hebben om z’n ei te leggen en ook uit te broeden.

Op basis van een creativiteitstest onderscheidden de onderzoekers creatieve mensen. En vervolgens plantte men deze creatievelingen (die inmiddels door de onderzoekers ‘plant’ werden genoemd) in teams. Deze teams deden het vrijwel zonder uitzondering goed tot zeer goed. De belangrijkste uitzondering waren die teams waar men meer dan een plant had geplaatst: te veel van het goede is duidelijk ook hier niet gewenst.

Wat is een typische plant?

De plant is een ietwat naar binnengekeerde, serieuze creatieveling met bij tijd en wijle briljante en onorthodoxe ideeën. Hij of zij weet veel, heeft veel fantasie en is bovengemiddeld intelligent. Maar de plant vindt het moeilijk om zijn ideeën aan de man te brengen. Deels omdat hij wat moeite heeft met andere mensen, deels omdat hij praktische bezwaren het liefst wegdenkt. ‘Dat is uitwerking ...’ vindt een plant. Een plant in z’n eentje komt niet ver. Meer planten zijn al snel de dood in de pot: die hebben teveel ideeën en komen er onderling niet uit.

Ontwikkelmogelijkheden voor een plant

Een plant zou vaak beter tot zijn recht komen als hij wat extraverter zou zijn. Een plant heeft de neiging om in een hoekje te gaan zitten broeden. Dat is mooi maar met de ideeën die hij daarmee genereert, overvalt hij zijn collega’s vaak. En daarmee verliest een plant veel van zijn effectiviteit. Want al die mooie ideeën, die moeten ook worden uitgevoerd. En een beetje plant laat het werken aan een ander over. Een plant doet er daarom goed aan even wat vaker bij een collega binnen te lopen en zijn ideeën voor te leggen. Een plant doet er ook goed aan om wat vaker hardop te denken.

Waar let je op als leidinggevende van een plant?

De leidinggevende zal z’n best doen om de plant wat meer buiten te zetten. Een beetje lucht en licht is goed voor de plant. Je wilt dat de plant wat sneller en handiger met z’n ideeën komt. Dus je probeert hem wat extraverter te maken. Je vraagt de plant wat vaker om een presentatie te houden. In het werkoverleg vraag je als leidinggevende expliciet wat de plant ervan vindt. Je vraagt naar ideeën, je vraagt de plant om die ideeën samen met een collega uit te werken. Kortom: je betrekt de plant meer bij het spel.

Volgende pagina: Voorzitter


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/teamrollen/plant.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon