Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Teamrollen van Belbin > Monitor

De monitor

Teamrollen van Belbin

Niet iedereen past even goed in een team. De monitor lijkt daar één van. Belbin ging er actief naar op zoek. Zijn observatoren hadden geconstateerd dat er in veel teams een soort “muurbloem”-type was dat zich eigenlijk niet of nauwelijks liet gelden totdat er gekozen moest worden. Op dat moment bleek deze muurbloem uitstekend in staat om voor en tegens af te wegen en een rationele, verstandige afweging te maken.

Belbin schrijft over dit type teamwerker: ‘... een serieuze, voorzichtige figuur die een soort ingebouwde immuniteit bezat voor enthousiasme. Hij nam de tijd om tot een besluit te komen want hij wilde altijd eerst goed over de dingen nadenken.’ Toen Belbin de persoonlijkheidstesten van deze types nader onderzocht bleek het te gaan om intelligente mensen met een betrekkelijk lage score op prestatiemotivatie. Beetje saaie types inderdaad, kritisch, niet zo creatief en enigszins op een afstand blijvend.

Wat is een typische monitor?

Een monitor stort zich beslist niet in het strijdgewoel. Een monitor wacht tot het stof is gaan liggen, ordent de zaken en stelt een beslissing voor. En omdat de monitor betrekkelijk neutraal de groepsprocessen heeft gevolgd kun je erop rekenen dat de monitor tot een verstandig besluit komt.

Net als de plant is de monitor is in een team vaak een buitenbeentje. Toch verschillen ze sterk. De plant heeft de neiging om zich af te zonderen. Die neiging heeft de monitor niet. Het is net alsof de monitor al zijn denkkracht aanwendt om de verschillende mogelijkheden door te rekenen terwijl de anderen zich vaak richten op maar één mogelijkheid. De monitor is daardoor niet zo gefocust op wat er in de groep gebeurt. En diep in z’n hart maakt de monitor dat ook niet zo heel erg veel uit. Tja, de monitor is nu eenmaal niet zo’n groepsdier.

Ontwikkelmogelijkheden voor de monitor

Als de monitor veel in een team werkt, zal hij wel degelijk af en toe van een koude kermis thuiskomen. De monitor scoort vrij hoog op emotionele stabiliteit. Met andere woorden: de monitor is tamelijk onverstoorbaar. Anderen zien dat vaak anders. Die vinden de monitor afstandelijk en kil. Dus voor de monitor zou het goed zijn als hij zijn blik wat meer naar buiten richt. En dan vooral let op de mensen om hem heen. Kijk eens bij Zakelijk flirten.

In crisissituaties is de monitor niet op zijn best. Een monitor die zich op dergelijke situaties wil voorbereiden kan bijvoorbeeld deelnemen aan trainingen over leidinggeven.

Waar let je op als leidinggevende van de monitor?

Doordat de monitor op een afstandje blijft, kan hij in bepaalde processen niet optimaal tot zijn recht komen. Je kunt als leidinggevende daar wat aan doen door de monitor actief eerder in het proces te betrekken. Je kunt zijn zichtbaarheid vergroten. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen ‘Wat vind jij ervan?’ En geen genoegen nemen met ‘Ik weet het nog niet zo goed.’ Een echte monitor zal terugschrikken voor het beantwoorden van de vraag omdat hij nog niet alles op een rij heeft staan. Maar hij laat zich wel meer zien in de groep.

De leidinggevende van de monitor kan zich bovendien de monitor veel in een 1-op-1-situatie laten samenwerken. Zo moet de monitor zich wel laten gelden. En doordat hij met meerdere mensen uit het team heeft gewerkt, zullen zij ook meer begrip hebben voor zijn insteek.

Motiverenpijl

Medewerkers Motiveren

Als manager is het motiveren van je medewerkers misschien wel je belangrijkste taak. Je instrumenten: de motivatieketen, het model van Maslow, MBTI, kernkwaliteiten en motiverende doelen.

Volgende pagina: Groepswerker


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/teamrollen/monitor.html

Copyright © 1999-2019 Applinet B.V.
Alle rechten voorbehouden
Colofon