Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Verkopen > Vragen stellen

Vragen stellen en samenvatten

Verkopen

Door vragen te stellen kom je in de eerste fasen van het verkoopgesprek te weten wat het probleem van de klant is. In die fasen stel je open vragen. In latere fasen komen meer gesloten vragen aan bod.

De trechtertechniek

Een goed verkoopgesprek volgt vaak de trechtertechniek. Je begint met het brede terrein van het geschetste klantprobleem. Door open en later ook gesloten vragen te stellen breng je het probleem terug tot de essentie. Geleidelijk aan versmal je dus, in dialoog met de klant, het gespreksonderwerp. En daar kun je dan je oplossingsvoorstel exact op aan laten sluiten.

Open vragen stellen

Een open vraag in een verkoopgesprek begint meestal met een van de volgende woorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, waarvoor, hoe, en welke. Het vraagwoord waarom vereist in verkoopgesprekken enige voorzichtigheid, omdat het als te indringend of te confronterend kan worden ervaren.

Door met een van genoemde vraagwoorden te beginnen, geef je de klant alle ruimte om te vertellen over de situatie en over het probleem waarvoor hij of zij een oplossing zoekt. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk open vragen te stellen.

Zorg voor een ontspannen situatie. Een goede verkoper is vriendelijk en geduldig. Ga niet te direct op een verkoopdoel af en stel maar een vraag tegelijk. Gebruik zo weinig mogelijk vaktaal. Daar kun je altijd nog op overschakelen als blijkt dat de klant dat prettiger vindt.

Gesloten vragen stellen

Als je na de verkenning op preciezere informatie uit bent, ga je over op gesloten vragen. Dat zijn vragen die meestal beginnen met een werkwoord. Er zijn op zo'n gesloten vraag maar enkele antwoorden mogelijk. Meestal is dat "Ja" of "Nee". Met gesloten vragen stuur je het gesprek in een bepaalde richting. Je krijgt alleen de informatie die je vraagt.

Enkele voorbeelden:

Doorvraagvragen stellen

Vooral in de verkennende fasen moet getracht worden een zo helder mogelijk beeld te krijgen van waar de klant mee zit en van wat de klant wil. Als je een niet helemaal helder antwoord hebt gekregen, kun je doorvragen met bijvoorbeeld:

Controlevragen stellen, samenvatten

Je moet laten merken dat je begrijpt wat de klant wil of zoekt. Dat doe je door samen te vatten. Dat kan ook in de vorm van vragen. Let goed op de reactie van de klant. Pas als deze met jouw samenvatting instemt, kun je de volgende stap zetten.

In samenvattingen onderscheiden we drie niveaus:

Bevestigingsvragen stellen

In de laatste fasen van het gesprek stuur je aan op een beslissing. Je gebruikt dan gesloten vragen waarop je een "Ja" wilt: de zogenaamde suggestieve vragen of bevestigingsvragen. Je stuurt aan op een bevestiging.

De vraag teruggeven

Als de klant een vraagt stelt, kan het soms belangrijk zijn een wedervraag te stellen. Dan houd je namelijk het initiatief zelf in handen. Voorbeelden:

Hypothesen of stellingen gebruiken

Om de klant argumenten te laten vinden voor zijn of haar aankoop kun je hypothesen of stellingen gebruiken. In een hypothese ga je uit van een veronderstelling. Bijvoorbeeld:

Alternatieven bieden

In de laatste fasen van het gesprek worden de vragen steeds specifieker. U kunt de klant dan de mogelijkheid bieden om uit twee (of eventueel drie) voorstellen te kiezen. U voorkomt met dergelijke vragen dat de klant door de bomen het bos niet meer ziet. Ook is het bieden van alternatieven handig als u vermoedt dat de klant "vluchtgedrag" gaat vertonen.

Zo'n vraag met alternatieven beschouwen we als een gesloten vraag. Hij heeft een sterk sturend karakter.

Luisteren naar de klant

Sommige verkopers zijn zo overtuigd van zichzelf en hun product dat ze hun eigen vragen beantwoorden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wacht rustig het antwoord op je vraag af. Desnoods stel je je vraag opnieuw, maar dan met andere woorden. Je wilt immers zo precies mogelijk te weten te komen waar de klant naar zoekt. Het is dus belangrijk om goed naar de antwoorden te luisteren en daar dieper op in te gaan.

Volgende pagina: Non-verbaal gedrag


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/verkopen/vragen-stellen.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon