Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > CV > vaardigheden-cv

Het vaardigheden-cv

CV

Het woord zegt het al: de kern van dit cv wordt gevormd door jouw vaardigheden. Een ander woord voor dit type cv is "functioneel cv".

Een indeling van een vaardigheden-cv ziet er zo uit (al zijn er vele variaties mogelijk):

Het onderdeel hobby's/interesses wordt hier nauwelijks gebruikt. Alleen als je lange tijd uit de running bent geweest en je cv veel gaten vertoont, voeg je dit kopje toe.

Voor de onderdelen personalia en opleiding gelden dezelfde regels als bij het chronologisch cv. Daarom gaan we nu alleen in op de onderdelen 'vaardigheden', 'prestaties' en 'werkervaring'. Omdat dit cv vaak gebruikt wordt door IT'ers, dienen zij als uitgangspunt bij de voorbeelden.

Vaardigheden

Onder dit kopje maak je een puntsgewijze opsomming van al je kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld:

Vaardigheden

Prestaties

Onder dit kopje som je op wat je bereikt hebt in je werk. Denk aan targets die je hebt gehaald, projecten die succesvol zijn afgerond, behaalde verkoopcijfers of omzetstijgingen, succesvolle reorganisaties, enzovoort.

Prestaties

Werkervaring

In tegenstelling tot het chronologisch cv, vermeld je hier geen functies, jaartallen of namen van werkgevers, maar puur wat je hebt gedaan. Je kunt dit indelen op basis van:

  1. De rollen die je hebt vervuld, bijvoorbeeld de rollen manager, designer, functioneel ontwerper.
  2. Het soort werk dat je hebt verricht. Bijvoorbeeld: design, bouw, ondersteuning.

Zeker als je een open sollicitatie verstuurt, en het dus voor de werkgever niet in een keer duidelijk is waarop je solliciteert of hoe hij jou kan inzetten, is het handig om je werkervaring in rollen op te splitsen. Begin wel met een klein inleidend stukje, om iets meer duidelijkheid te verschaffen over de omgevingen waarin je dat werk hebt verricht. Daarnaast lardeer je een vaardigheden-cv constant met voorbeelden en verwijzingen naar projecten. Zo concreet als mogelijk.

Een voorbeeld:

Als freelancer heb ik mijn ervaring en kennis in zeer uiteenlopende bedrijven en omgevingen toegepast; van overheid tot bedrijfsleven, van eenmansbedrijfjes tot multinationals. Indien gewenst kan ik een totaaloverzicht produceren van al mijn verschillende werkomgevingen en projecten.

Functioneel ontwerper

Als functioneel ontwerper heb ik tientallen gecompliceerde systemen ontworpen, voor met name opdrachtgevers in het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld daarvan is systeem X.

Bouwer van websites

Als webdesigner heb ik tientallen uitstekend functionerende websites gebouwd. Ik was daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het concept, maar ook voor het grafisch ontwerp en de daadwerkelijke bouw. Sommige van deze websites waren technisch erg gecompliceerd. Een mooi voorbeeld daarvan is Website Y.

Manager

Als interim-manager van een team van dertig engineers heb ik een reorganisatie succesvol afgesloten. Na deze reorganisatie waren de medewerkers weer gemotiveerd en steeg de omzet met 25 procent.

Verkoper

Ik ben als ontwerper zelf actief op zoek gegaan naar nieuwe markten en nieuwe klanten. Daardoor heb ik voor vele opdrachtgevers nieuwe accounts binnen weten te halen, zoals bijvoorbeeld bedrijf A en B.

Aandachtspunten voor een vaardigheden-cv

Omdat je niet sec je werkervaring opschrijft zoals bij een chronologisch cv, maar alles opdeelt in verschillende onderdelen, bestaat het gevaar dat je informatie overlapt. Een ander gevaar is dat de indeling niet meer helder is. Let hier extra goed op, en onderscheid helder je prestaties, kennis, rollen en werkervaring.

Bij een vaardigheden-cv staat de indeling wat minder vast dan bij een chronologisch cv. Je mag bijvoorbeeld best beginnen met je prestaties en je kennis onderaan zetten. Ook zijn er mensen die hun persoonlijke 'mission statement' opschrijven, direct onder het kopje personalia. Bijvoorbeeld:

Als IT'er ligt mijn toegevoegde waarde in de unieke combinatie van kennisvelden: communicatie, techniek en ontwerp. Ik ben op al deze vlakken inzetbaar en vooral sterk wanneer een combinatie van deze drie gewenst is. Verder kenmerk ik mezelf door een absolute gedrevenheid en de wens om mezelf te blijven ontwikkelen.

Let op dat je hier niet langer dan vier á vijf zinnen voor gebruikt. Je mag jezelf aanprijzen, maar verval niet in superlatieven.

Terug naar de hoofdpagina


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/cv/vaardigheden-cv.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon