Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > CV > Opleiding

Chronologisch cv - Opleidingen, cursussen en vaardigheden

CV

Hier som je op wat je aan opleidingen en cursussen hebt gedaan. Je begint met je laatst genoten opleiding en werkt zo terug. Let erop dat je eventuele specialisaties vermeldt, de plaats van de school en of je een diploma hebt behaald.

Maak een splitsing tussen cursussen en opleidingen, zo voorkom je dat een minder relevante, maar recent gevolgde cursus boven je universitaire studie komt te staan.

Tenslotte kun je ook specifieke vaardigheden opnoemen.

Voorbeeld

Opleidingen    
1992-1996:   Hogere Hotelschool in Den Haag. Specialisatie: management. Diploma: ja. (of: Diploma behaald in 1996).
1987-1992:   Havo in Rotterdam. Diploma: ja.
     
Cursussen    
1997:   Cursus 'Omgaan met lastige klanten'. Certificaat: ja.
1995:   Cursus: 'Vijf stijlen van leidinggeven'. Certificaat: ja.
1996:   Cursus Spaans. Certificaat: ja.

Vaardigheden

Vloeiend Frans en Engels in woord en geschrift
PowerPoint en Excel

Aandachtspunten

Sommige sollicitanten zetten hun opleidingen niet in chronologische volgorde, maar beginnen met de hoogste opleidingsgraad die ze hebben behaald. Dat is prima, want zo ziet de werkgever het belangrijkste als eerste. Maar meestal is het zo dat de hoogst genoten opleiding ook de laatst gevolgde opleiding is.

Heb je een opleiding gevolgd waarvoor je geen diploma hebt behaald, dan laat je dat in het midden. Heb je weinig opleiding genoten? Leg dan zoveel mogelijk nadruk op je ervaring en praktische vaardigheden. Zie ook 'werkervaring'.

Heb je een opleiding in het buitenland gevolgd? Maak het de selecteur dan makkelijk om het niveau van die opleiding in te schatten. Kijk of er een Nederlands equivalent is van die opleiding om het vergelijk makkelijker te maken. Als dat niet zo is, schets dan kort de lengte, studierichting en het vakkenpakket.

Vermeld alleen relevante zaken. Dus als jij een cursus batikken met goed gevolg hebt afgelegd of opgaat voor goud met ballroomdansen, dan vermeld je dat niet, tenzij je solliciteert als handwerklerares. Ook als de cursussen of opleidingen die je hebt gevolgd wel werkgerelateerd zijn, maar geen toegevoegde waarde hebben voor de functie waarop je wilt solliciteren, laat je ze weg. Een uitzondering op deze regel geldt voor sollicitanten en studenten die nauwelijks of geen relevante werkervaring hebben. Zij mogen hun cv bij gebrek aan beter wat 'opvullen' en komen dan in elk geval over als actieve persoonlijkheden.

Ben je de eeuwige student geweest en heb je tien jaar gedaan over je universitaire studie? Dat staat niet zo mooi op je cv. Je kunt er dan voor kiezen de jaartallen weg te laten. De werkgever kan hier een vraag over stellen, dus bereid je voor op het antwoord. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld dat je een jaar in het buitenland hebt gezeten om Spaans te leren, of dat je naast je studie een baan had.

Het meest klassieke chronologisch cv begint met opleiding, en daarna pas de werkervaring. Het is echter niet fout om dit om te draaien. Dat kun je bijvoorbeeld doen als je laatste functie erg mooi aansluit op hetgeen waar je nu op solliciteert. Het gaat erom dat de werkgever snel onder de indruk komt van jouw cv.

Allochtone sollicitanten

Allochtone sollicitanten kunnen voor een dilemma komen te staan. Als je de Nederlandse taal goed beheerst, moet je dat dan expliciet melden? En omgekeerd: als je moeite hebt met het Nederlands, is het slim om dat eerlijk te vermelden op je cv? Als je het Nederlands goed beheerst, mag je dat expliciet melden, maar het is natuurlijk niet verplicht. Het voordeel van het wel expliciet vermelden, is dat je een mogelijke 'angst' bij een werkgever wegneemt. Dat geldt des te meer voor sollicitanten die een overduidelijke buitenlandse naam hebben.

Lastiger wordt het als je het Nederlands niet goed machtig bent, in woord of geschrift. De regel is: laat het afhangen van de functie waarop je solliciteert. Als jij redelijkerwijs kunt verwachten dat je voor die functie veel moet schrijven en spreken, en je Nederlands is echt niet goed, dan is het wel zo eerlijk om dat vooraf in je cv te melden. Het nadeel van deze eerlijkheid is dat je kansen om geselecteerd te worden afnemen. Probeer daarom in elk geval aan te geven dat je bereid bent om een cursus te volgen. En bedenk verder: als je het niet meldt, dan komt de aap wel uit de mouw als je op sollicitatiegesprek gaat. De werkgever zal naar alle waarschijnlijkheid niet blij zijn dat je hem essentiƫle informatie hebt onthouden.

Als jouw taalbeheersing niet of nauwelijks van belang is voor het uitoefenen van jouw werk, dan zeg je niets. Als grafisch ontwerper is taal minder belangrijk dan als secretaresse. Ook als je de taal wel goed beheerst maar een sterk accent hebt, hoef je dat verder niet te melden. Als je maar kunt communiceren met collega's of klanten.

Onthoud tenslotte dat een werkgever jou nooit mag weigeren op basis van jouw afkomst of geloof. Hij mag alleen selecteren op harde criteria; voldoe je aan de functie-eisen of niet.

Volgende pagina: werkervaring


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/cv/opleiding.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon