Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Omgaan met macht > Onmacht

Omgaan met onmacht of machteloosheid

Omgaan met macht

Mensen die zich machteloos voelen, doen rare dingen. Je moet er als meermachtige dus voor zorgen dat mensen zich niet machteloos voelen. Dat kan bijvoorbeeld door een rookgordijn te leggen. Een referendum is vaak bedoeld of onbedoeld zo’n rookgordijn. Maar de beste aanpak is natuurlijk om het zover niet te laten komen. Als je wilt voorkomen dat mensen zich machteloos voelen, moet je ze echte macht geven. Macht over hun eigen situatie.

Situationeel leiderschap

Een hulpmiddel daarbij is het model dat Hersey en Blanchard ooit ontwikkelden: situationeel leiderschap. Het komt erop neer dat je mensen in hun werk precies zoveel bevoegdheden en verantwoordelijkheden geeft als ze op dat moment aan kunnen. En vakkenvuller met een verstandelijke beperking kan prima zelf uitmaken wanneer hij de yoghurt aanvult in het zuivelvak en wanneer de melk. Natuurlijk kun je er bij blijven staan. Maar de vakkenvuller wordt de koning in zijn eigen rijk als hij die beslissingen zelf mag nemen. En wat geldt voor een vakkenvuller met een verstandelijke beperking, geldt voor een divisiemanager, een senior stafmedewerker of een teamleider.

Luister naar mensen

Niet gehoord worden, is vreselijk. In medewerkerstevredenheidsonderzoeken is luisteren een belangrijk item: Heeft u het gevoel dat er naar u geluisterd wordt? En: Wat vindt u van de kwaliteit van het werkoverleg? Machthebbers kunnen vaak heel goed luisteren. Ze doen het alleen niet. Ze praten liever.

Mensen met macht raken wat afgestompt, als ze niet oppassen. Ze worden van alle kanten aan hun jasje getrokken. Iedereen wil wat van ze. En hun e-mailbox zit vol met verzoeken, adviezen, pleidooien en klachten. Kun je werkelijk naar al die mensen blijven luisteren? Ja, dat kan. Als je het maar slim organiseert. Zorg voor goed werkoverleg bijvoorbeeld. Regel medezeggenschap die écht wat om het lijf heeft. Hanteer een open-deur-policy en loop regelmatig zelf even naar de koffieautomaat. Het zijn momenten dat je mensen spreekt. Het is wel de bedoeling dat je dan ook luistert. Ga er even bij zitten, vraag waar men het over wil hebben en héb het erover. En als je dan nog wat wilt zeggen, zet je het maar even op de mail.

Ga niet voor de totale overwinning

Wie macht heeft, zal in conflictsituaties met mindermachtigen in de verleiding komen om de ander als tegenstander te beschouwen. Doe dat niet. Vermorzel je partner niet en probeer een compromis te sluiten, ook als je stevig zou kunnen forceren. Over het algemeen doet zo’n totale overwinning je imago alleen maar schade. En bovendien: als je de ander in z’n waarde laat en wat meer geeft dan strikt nodig, creëer je wellicht een partner. En partners heb je altijd nodig, hoe machtig je ook bent. In dit verband blijft het belangrijk om je te realiseren dat het verstandig is aardig te zijn tegen de mensen op je weg naar de top: je kunt ze nog nodig hebben op je weg terug!

Omgaan met machtiger mensen

Ook bazen hebben meestal een baas. Voor een leidinggevende kan een baas knap lastig zijn. Wat doe je bijvoorbeeld als je baas wil dat jij een standpunt verdedigt dat je niet zelf huldigt? Zeg je: ‘Het is ook niet mijn keuze maar het moet nu eenmaal.’ Zeker als het een beslissing is met negatieve gevolgen voor jouw afdeling, kan dat verleidelijk zijn. Maar tegelijkertijd is het ook een zwaktebod. Als je het er echt niet mee eens bent, kun je er geen verantwoordelijkheid voor nemen, toch? Nee, de kunst is te voorkomen dat het zover komt. Door zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming en tegelijkertijd je team voor te bereiden op een mogelijk negatieve uitkomst van de beraadslagingen.

Daarbij is het dus nuttig om de koers van de organisatie voortdurend in het vizier te houden. Welke kant gaat het op? Wat betekent dat voor jouw team? Richt je eigen koers daar zoveel mogelijk op. Zo voorkom je loyaliteitsconflicten en onmacht. Zo blijf je machthebber.

Problemen met je leidinggevende de baas wordenpijl

Problemen met je leidinggevende de baas worden

Deze cursus helpt je om je manager beter te begrijpen. Je krijgt tips voor de aanpak van veel voorkomende problemen in de samenwerking met je baas op het werk. Zo kun jij voortaan problemen met je leidinggevende de baas worden.

Verder naar de hoofdpagina van de cursus Omgaan met macht.


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/macht/omgaan-met-onmacht.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon