Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Persoonlijke effectiviteit > burn-out voorkomen > Checklist

Checklist: wanneer ligt een burn-out op de loer?

Burn-out voorkomen

Wat neem je waar bij jezelf?

 1. Slapeloosheid
 2. Opgewondenheid
 3. Onzekerheid
 4. Angst
 5. Hartkloppingen
 6. Hoofdpijn
 7. Opgeblazen gevoel
 8. Kortademigheid
 9. Onrust
 10. Vermoeidheid
 11. Stramheid
 12. Gespannen spieren
 13. Besluiteloosheid
 14. Verminderde concentratie
 15. Continu piekeren
 16. Geen zin in seks
 17. veel roken
 18. veel drinken
 19. Snel huilen
 20. Onderpresteren

Werksituaties die een grotere kans op een burn-out in de hand werken:

 1. hevige stress is gewoon geworden
 2. er is geen tijd voor medewerkers om zich ziek te melden
 3. cliënten zijn zeer eisend
 4. cliënten zijn sterk hulpbehoevend
 5. er zijn weinig loopbaanmogelijkheden
 6. er is veel bureaucratie

Wat zie je bij je collega of medewerker

 1. de medewerker is sterk emotioneel betrokken bij het werk
 2. de medewerker is cynisch
 3. de ontwikkeling van de medewerker stagneert, de medewerker komt niet meer met nieuwe ideeën of initiatieven

Persoonskenmerken

 1. neiging tot perfectionisme
 2. grote mate van hulpvaardigheid
 3. afstandelijkheid
 4. conflictmijdend gedrag

Volgende pagina: Bronnen


Bron: www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/burn-out/checklist.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon