Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Informatie uitwisselen

Vergadermodel: informatie uitwisselen

Vergaderen

Voorbeelden: voortgangsbespreking, knelpunteninventarisatie, hoorzitting, training, werkoverleg enz.

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze informatie geven.

Je voorbereidingsvragen zijn dan ook:

  1. Waarover verwacht men informatie?
  2. Welke informatie ga ik verstrekken?

Opstelling

De aanwezigen zitten in een kring of vierkant, bijvoorbeeld rondom een tafel.

Werkwijze

Wat? Door wie? Opmerkingen
Welkom en uitleg Voorzitter Voorzitter is meestal de aanwezige met de hoogste functie. Deze informeert de deelnemers over doel van de bijeenkomst, onderwerp, werkwijze / afspraken en doet huishoudelijke mededelingen
De kern: informatie-uitwisseling Deelnemers Elke aanwezige krijgt de gelegenheid informatie over het onderwerp te geven vanuit zijn/haar expertise.
informatieverheldering Andere deelnemers De vragen zijn erop gericht de informatie helder te krijgen. Discussie wordt vermeden. De voorzitter geeft aan wie het woord voert.
Samenvatting Voorzitter De voorzitter vat de verstrekte informatie samen en trekt er conclusies uit.
Afspraken Soms wordt hierna overlegd over de consequenties. Zie: activiteiten plannen.
Dankwoord en afsluiting Voorzitter De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.

Werkoverleg

Werkoverleg is de uitwisseling van informatie en meningen over de organisatie van het werk en de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Daarmee wil men werknemers de mogelijkheid geven invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de werksituatie.

Onderwerpen werkoverleg Voorbeelden
Werkomstandigheden werksfeer, onderlinge verhoudingen, samenwerking
Arbeidsomstandigheden veiligheid, gezondheid, werkdruk, ziekteverzuim
De inhoud van het werk functie- en taakverdeling, verantwoordelijkheden
De organisatie van het werk werkmethoden, overwerk, personeelsbeleid, processen, procedures
Bedrijfsontwikkelingen bedrijfsresultaten, problemen, plannen
Nieuws van geledingen ondernemingsraad, personeelsvereniging

Opmerking: er zijn organisaties die de term werkoverleg (ook) gebruiken voor bijeenkomsten waarin voornamelijk werkafspraken worden gemaakt en taakverdeling plaatsvindt. Dan is informatie uitwisselen niet het belangrijkste doel, maar activiteiten plannen.

Volgende pagina: vergadermodel: mening vormen


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/informatie-uitwisselen.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon