Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Vergadergroep

De vergadergroep

Vergaderen

Als lid van een vergadergroep moet je je van een aantal zaken bewust zijn. Je zit niet zomaar in zo'n club. Men verwacht iets van je, op grond van je functie bijvoorbeeld of van je capaciteiten.

De groep heeft een doel, een opdracht. Ze moet verantwoording afleggen. Aan wie? De groep moet zich houden aan regelgeving, heeft bepaalde bevoegdheden. En wat doen die andere deelnemers eigenlijk in die groep?

Het is dus belangrijk om je eerst te oriënteren op de volgende onderwerpen:

De organisatie

Wat weet je van je opdrachtgever(s)? Je moet een zo volledig mogelijk beeld hebben van de organisatie waarvoor de vergadergroep werkt en de organisatie waarvoor jij werkt. De volgende vragen helpen je daarbij:

De opdracht

De vergadergroep heeft een taak. Wat is jullie opdracht eigenlijk?

De randvoorwaarden

Je moet de randvoorwaarden van de opdracht kennen. Je moet weten wat jullie mogelijkheden zijn, jullie rechten, bevoegdheden, faciliteiten. Beantwoord daarom ook de volgende vragen zo volledig mogelijk:

De andere deelnemers

Je moet de andere deelnemers kennen. Werken ze allemaal voor dezelfde organisatie? Hebben ze delfde taak, dezelfde verantwoordelijkheden? Beantwoord de vragen:

En jijzelf?

Wat doe jij eigenlijk in die groep? Zit je erin vanuit je functie en/of vanwege je capaciteiten? Enige bezinning is noodzakelijk. Beantwoord dus de vragen:

De oriëntatie op de vergadergroep is erg belangrijk. In veel vergadergroepen staat een bespreking van de in dit hoofdstuk geschetste zaken dan ook op de agenda van de eerste bijeenkomst.

Terug naar de hoofdpagina


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/vergadergroep.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon