Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Notulen

Notulen, vergaderverslag

Vergaderen

De verslagen van de vergaderingen spelen een belangrijke rol in de vergadergroep. Ze worden geschreven door de notulist. Voor de deelnemers is een verslag:

Het is gebruikelijk dat de vergadering het verslag van een vorige vergadering goedkeurt. De deelnemers beoordelen of het verslag juist weergeeft wat er is besproken en afgesproken. Wanneer dat niet het geval is, wordt een wijzigingsvoorstel ingediend. Men kan vergadertijd winnen door te vragen zo'n voorstel enkele dagen voor de vergadering schriftelijk in te dienen.

Als een wijzigingsvoorstel wordt aangenomen, brengt de voorzitter/secretaris de wijziging aan in het verslag. Ook de deelnemers doen dat uiteraard. In veel gevallen zet de voorzitter onder het gewijzigde verslag een handtekening ('arresteren' noemt men dat) en dat getekende verslag wordt daarna in het zogenaamde notulenboek opgenomen. De wijziging wordt in ieder geval vermeld in het volgende verslag.

Inhoudelijk ingaan op het verslag (commentaar van deelnemers die toen afwezig waren, nieuwe argumenten, ontwikkelingen) is af te raden, zeker voordat het verslag is vastgesteld.

Voor het verslag van een vergadering (beknopte notulen) is een model beschikbaar.

Zie ook

Leerzame websites over notuleren

Volgende pagina: afsluiting, w.v.t.t.k., rondvraag, agenda volgende vergadering, sluiting


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/notulen.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon