Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Mening vormen

Vergadermodel: mening vormen

Vergaderen

Voorbeelden: discussiebijeenkomst, evaluatiegesprek, bureauselectie, personeelsselectie, onderhandeling enz.

Voorbereiding

Voorbereidingsvragen zijn:

Opstelling

De aanwezigen zitten in een kring of vierkant, bijvoorbeeld rondom een tafel.

Werkwijze

Wat? Door wie? Opmerkingen
Welkom en uitleg Voorzitter De voorzitter informeert de vergadering over het doel van de bijeenkomst, het onderwerp, het belang ervan, de werkwijze en afspraken. Ook doet hij/zij huishoudelijke mededelingen.
Informatieverstrekking Inleider Vaak verzorgt de voorzitter zelf de inleiding: een schets van de situatie met een analyse en eventueel een standpuntinname.
Informatieverheldering Deelnemers De vragen zijn erop gericht de informatie helder te krijgen. Discussie wordt vermeden. De voorzitter geeft aan wie het woord voert.
Informatie-uitwisseling Deelnemers Vervolgens geven de deelnemers hun visie op de kwestie. Na elke spreker kan aanvullende informatie of informatieverheldering gevraagd worden.
Samenvatting Voorzitter De voorzitter geeft een overzicht van de verschillende standpunten.
De kern: meningsvorming, argumentatie Deelnemers De voorzitter geeft de deelnemers de gelegenheid de verschillende standpunten te bestrijden of te verdedigen.
Samenvatting Voorzitter De voorzitter geeft een samenvatting: een globaal overzicht van standpunten en argumenten.
Afspraken Deelnemers en deelnemers Soms wordt nog overlegd over de consequenties. Zie: activiteiten plannen. Samenvatting door de voorzitter
Dankwoord en afsluiting Voorzitter De voorzitter benadrukt in zijn dankwoord het nut van de bijeenkomst en geeft aan wat de volgende stappen m.b.t. dit onderwerp zullen zijn.

Volgende pagina: vergadermodel: ideeën ontwikkelen


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/mening-vormen.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon