Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Uitnodiging

Uitnodiging

Vergaderen

Veel openbare vergaderingen, bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen, moeten openbaar worden aangekondigd. Bij de keuze van het medium is het mediagedrag van de mensen die men wil bereiken het uitgangspunt. Aankondiging kan door middel van:

Uitnodiging, oproep

In de uitnodigingsbrief worden minstens de volgende zaken vermeld (eventueel als bijlage):

Daarnaast is het zinvol, zeker wanneer de groep voor het eerst bijeenkomt, de volgende gegevens te verstrekken:

Agenda

Deelnemers ontvangen ruim voor de vergadering een agenda met de stukken. Op de vergaderagenda vindt men in ieder geval de volgende algemene informatie:

Vaak heeft men in zo'n agendavergadering een vaste volgorde voor de bespreekpunten (standaardagenda).

Agendapunteigenaar

Het is verstandig taken te delegeren. Vaak is er binnen een vergadergroep een taakverdeling. Deelnemers zijn daarmee 'eigenaar' geworden van bepaalde agendapunten. De agendapunteigenaar bereidt zijn of haar onderwerpen voor, houdt voor de bespreking een korte inleiding, beantwoordt vragen en is vaak ook verantwoordelijk voor de uitvoering.

Volgende pagina: opening, vergaderafspraken, voorzittershamer, presentielijst


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/uitnodiging.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon