Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Opening

Opening, vergaderafspraken, huishoudelijke mededelingen

Vergaderen

Aan het begin van een vergadering is de voorzitter aan het woord:

Voorzittershamer

De voorzittershamer wordt gebruikt om elke officiële beslissing te bekrachtigen. De voorzitter tikt of slaat ermee op de tafel.

Presentielijst, aanwezigheid, afwezigheid

Vaak gaat aan het begin van de vergadering een presentielijst rond. Zie Model presentielijst. De aanwezigen vullen daarop de gevraagde gegevens in en zetten een handtekening of paraaf. In kleine vergaderingen noteert de secretaris wie er aanwezig en/of afwezig zijn.

Afkortingen in het verslag:

Volgende pagina: besluitvorming, quorum, voorstel, resolutie, motie, amendement, stemmen, verkiezingen, consensus


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/opening.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon