Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Ideeën ontwikkelen

Vergadermodel: ideeën ontwikkelen

Vergaderen

Voorbeelden: brainstorm, het genereren van ideeën voor concepten, producten of diensten, de oplossing van problemen enz. In plaats van een gestructureerde vergadering kun je hiervoor ook denken aan een informelere werkconferentie.

Voorbereiding

Vaak is al voor het begin van de bijeenkomst duidelijk waarvoor de ideeën nodig zijn. Dan is een voorbereiding gewenst. Meestal betreft het een probleem waarvoor men oplossingen zoekt.

Je voorbereidingsvragen zijn:

  1. Wat is het probleem precies? (verschijnselen)
  2. Waarom is het een probleem? (Wat is de ernst ervan? Voor wie? Waarom?)
  3. Waardoor wordt het probleem veroorzaakt?
  4. Welke oplossingen heb ik voor dit probleem?

Opstelling

Breek, als dat mogelijk is, even uit de zakelijke omgeving. Zorg voor een ontspannen sfeer: makkelijke stoelen, "benen op tafel". Iemand noteert de ideeën, bij voorkeur voor iedereen zichtbaar (flip-over).

Werkwijze

Wat? Door wie? Opmerkingen
Welkom en uitleg Voorzitter Voorzitter is meestal de aanwezige met de hoogste functie. Deze informeert de deelnemers over doel van de bijeenkomst, onderwerp, werkwijze/ afspraken en doet huishoudelijke mededelingen.
Inleiding Inleider (voorzitter) Indien nodig wordt informatie gegeven over het probleem waarvoor oplossingen worden gezocht: omschrijving, ernst, oorzaken.
De kern:ideeën genereren Deelnemers Elke aanwezige krijgt de gelegenheid ideeën te spuien. Geen idee is te gek. Hoe wilder hoe beter! Hoe meer hoe liever. Men kan daarbij voortborduren op ideeën van anderen: combinaties, verbeteringen, aanvullingen. Alles wordt zonder discussie geaccepteerd en genoteerd. Alternatief: eerst ideeën in stilte noteren, daarna pas aan elkaar vertellen.
Korte samenvatting Voorzitter Als de ideeënstroom is opgedroogd, geeft de voorzitter een globale samenvatting (eventueel met een rubricering).
Dankwoord, afspraken en afsluiting Voorzitter De voorzitter dankt de aanwezigen, schetst het vervolgtraject en sluit de bijeenkomst.

Na de brainstorm

In het vervolgtraject werkt men aan de realisatie van andere vergaderdoelen. Als de ideeën bekend zijn, vindt informatie-uitwisseling plaats. De groepsleden krijgen dan de mogelijkheid elkaar verheldering en toelichting te vragen. Vervolgens worden de oplossingen besproken: meningsvorming. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de sterke en zwakke punten ervan? Hoe staat het met de bruikbaarheid, de uitvoerbaarheid, het kostenaspect, de maatschappelijke aanvaardbaarheid, de effectiviteit enz.? Pas als alle alternatieven zijn bekeken en geëvalueerd, vindt besluitvorming plaats. En die kan weer gevolgd worden door planning van activiteiten. Men hanteert dus de verschillende vergadermodellen na elkaar.

Team in werkconferentiepijl

Werkconferentie: werkvormen voor teamwork

Deze cursus is bedoeld voor mensen die een werkconferentie moeten bedenken, organiseren of verzorgen en daar nog niet veel ervaring mee hebben. Je leert hoe je het meeste rendementhaalt uit bijeenkomsten.

Volgende pagina: vergadermodel: beslissen


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/ideeen-ontwikkelen.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon