Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Rijbewijs > Rijexamen > CBR

CBR: theorie-examen en rijexamen

Rijbewijs
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is de overheidsorganisatie die toetst of je de verkeersregels kent en of je kan autorijden. Van het CBR krijg je het 'papiertje' waarmee je op het gemeentehuis je rijbewijs kunt aanvragen.

Hoe werkt het theorie-examen bij het CBR?

Het theorie-examen Auto bij het CBR bestaat uit 50 vragen. Je ziet telkens op een groot beeldscherm een verkeerssituatie. De vragen worden voorgelezen, maar je kunt ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met knoppen op de tafel. Je moet 44 vragen goed beantwoorden. Als je slaagt dan krijg je een theoriecertificaat.

Het is nuttig vooraf het theorie-examen te oefenen. Je kunt zelf de theorie bestuderen, of theorieles nemen bij je rijschool.

Je kunt examen doen in één van de dertig theorie-examencentra, verspreid over het land. Je kunt een examendatum afspreken via je rijschool, maar je kunt ook direct reserveren bij het CBR. Je mag praktijklessen voor de personenauto doen vóór het theorie-examen, maar dat is niet handig. Zo maak je niet optimaal gebruik van de dure rijlessen. Zie ook het artikel Rijbewijs halen met minder rijles.

Wat is een tussentijdse toets?

De tussentijdse toets bij het CBR is een rijproef die je het beste kunt afleggen na ongeveer 3/4 van je rijles volgens de methode RIS. Zo kun je vast wennen aan het praktijkexamen en kun je bovendien al een vrijstelling verdienen. Volgens het CBR heb je met een tussentijdse toets een grotere slagingskans.

Hoe werkt het rijexamen?

Voor het rijexamen maak je een afspraak via je rijschool. Je kunt je praktijkexamen ook direct bij het CBR aanvragen, maar dan moet je wel zelf bij een rijschool een lesauto regelen. Als jouw rijschool is aangesloten op het examenreserveringssysteem van het CBR dan kan de rijschool een examendatum reserveren. Die krijg je dan meteen te horen. Anders krijg je ongeveer twee weken vóór de examendatum bericht van het CBR.

Oriënteer je op de gang van zaken bij het praktijkexamen, zodat je niet zo nerveus bent tijdens de rit. Je hoeft niet bang te zijn voor de examinator van het CBR, die is er niet op uit jou te laten zakken. Je hoeft niet helemaal foutloos te rijden. Belangrijk is of je het allemaal onder controle hebt en goed reageert op de dingen om je heen.

Welke rijschool moet ik kiezen?

Het CBR maakt de slagingspercentages van de leerlingen van alle rijscholen bekend. Natuurlijk is het slagingspercentage slechts één van de dingen waar je op moet letten. Zie het artikel: Rijschool kiezen, waar moet je op letten?

Stappenplan

Je rijbewijs halen bij het CBR bestaat uit de volgende stappen:

  1. Kies een rijschool.
  2. Koop een theorie-examenkaart bij je rijschool of bij het CBR
  3. Haal een afschrift van je persoonsgegevens bij het gemeentehuis
  4. Volg eventueel theorieles bij je rijschool (dit is niet verplicht).
  5. Doe het theorie-examen
  6. Neem rijles.
  7. Koop een eigen verklaring bij je rijschool, het CBR of de gemeente. Vul deze in.
  8. Vraag het praktijkexamen aan en zorg dat je slaagt.
  9. Ga met de verklaringen van het CBR naar het gemeentehuis en vraag je rijbewijs aan.

Snel je rijbewijs halen?

Zie het artikel Snel je rijbewijs met een spoedcursus.

Kritiek op het CBR

Volgens sommige rijscholen maakt het CBR de rijopleiding onnodig duur, met name door de verplichte bijscholingscursus voor rij-instructeurs die in eerste instantie exclusief door het CBR werd gegeven (bron: de Volkskrant van 5 februari 2003). Deze kritiek uitten zij bij de invoering van de methode Rijopleiding In Stappen (RIS). Volgens het CBR draagt deze methode echter bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verhogen van de slagingspercentages.

Wie of wat is het CBR eigenlijk?

Het CBR is een zogenaamd Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van de Nederlandse overheid. Dat betekent dat het een door de overheid ingestelde organisatie is, die met bepaalde wettelijke bevoegdheden zelfstandig haar taken uitvoert, op grote afstand van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waar het onder valt. Met klachten over het CBR kun je terecht bij de Nationale Ombudsman (als je er met het CBR zelf niet uit komt).

Auteur: René Pijlman


Bron: www.leren.nl/dossier/rijbewijs/rijexamen/cbr.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon