Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Rijbewijs > Rijles > RIS

RIS: Rijopleiding In Stappen

Rijbewijs

De Rijopleiding In Stappen (RIS) is een methode die structuur geeft aan de rijles.

De rijlessen volgens RIS zijn ingedeeld in 4 modules:

Module Wat leer je? Afsluitende toets
1
De auto bedienen en beheersen Door de RIS-instructeur van je eigen rijschool
2
Eenvoudige manoeuvres en verkeerssituaties (bijvoorbeeld: rijden met verschillende snelheden) Toets CBR
3
Moeilijke bediening, beheersing, manoeuvres en situaties Tussentijdse toets CBR, ofwel een proefexamen.
4
Veilig en verantwoord rijden, bijvoorbeeld bij gladheid. Rijexamen CBR

In totaal doorloop je 46 handelingen, zoals wegrijden, een kruispunt oversteken of ingehaald worden. Voor elke handeling is er een script, dat precies aangeeft hoe je de handeling moet uitvoeren. Je leert ook zelfstandig een route uit te stippelen met behulp van kaarten en bij het rijden gebruik te maken van bewegwijzering. Het materiaal is zo opgebouwd dat je leert wát je wáárom doet.

In module 4 leer je 'Rijden onder specifieke omstandigheden'. Hierin leer je omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties of noodsituaties. Deze training wordt gegeven in speciale verkeersveiligheidscentra.

Elke module wordt afgesloten met een toets. Je kunt niet zakken voor een toets. Als het resultaat niet voldoende is, krijg je gerichte adviezen en tips om de resultaten voor de volgende toetsen te verbeteren.

Huiswerk

Je krijgt huiswerk mee. De bedoeling is dat je je thuis op de praktijklessen voorbereidt, zodat de rijles effectiever is. De instructeur hoeft dan niet eerst de theorie te behandelen voordat hij begint aan het praktijkgedeelte van de rijles. De tijd die je aan het huiswerk moet besteden, is voor iedereen verschillend.

Een voorbeeld van huiswerk in de Rijopleiding in Stappen is het aanleren van scripts, of het uitstippelen van een route. Door deze actieve zelfwerkzaamheid kun je als leerling zelf de duur van je rijopleiding verkorten. Zie ook het artikel: Rijbewijs halen met minder rijles.

Scripts

Voor elke handeling staat in het lesboek een script. Zo'n script geeft nauwkeurig en stap-voor-stap aan hoe je de handeling moet uitvoeren.

Een voorbeeld is het script SCAN. Met behulp van dit script leer je je spiegels juist te gebruiken en correct waar te nemen. Het script luidt:

  1. kijk tweehonderd meter vooruit
  2. blik niet fixeren
  3. kijk binnenspiegel
  4. kijk voor de auto
  5. kijk buitenspiegel(s)

Een voordeel van het werken met scripts is dat je rij-instructeur of de examinator veel preciezer kan aangeven wat je als leerling fout hebt gedaan. 'Bij de kruispuntscan vergeten in de binnenspiegel te kijken' is veel duidelijker dan de vage opmerking 'niet goed gekeken'. Met andere woorden: je rij-instructeur, examinator en jijzelf begrijpen elkaar beter omdat jullie dezelfde taal spreken.

Bovendien zijn de scripts een handig hulpmiddel om je rijlessen thuis voor te bereiden.

Vordering: leerlingkaart en tussentijdse toets

Je krijgt een eigen leerlingkaart. Daarop houdt de instructeur na bijna elke les je vorderingen bij. Zo kun je zien hoe je ervoor staat en waar je nog aan moet werken.

De tussentijdse toets is eigenlijk een soort proefexamen: een examinator van het CBR toetst je rijvaardigheid op examenniveau. De toets duurt even lang als het examen en in principe komen alle examenonderdelen aan bod. Met een tussentijdse toets kun je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen.

Voordelen van RIS samengevat

Meer informatie bij het CBR: Rijopleiding In Stappen (RIS). Je vindt hier onder andere een informatieve brochure, die je kunt downloaden en printen.

Invoering van het RIS

De invoering van het RIS in 2003 was controversieel. Volgens het CBR lag het gemiddelde slagingspercentage van RIS-leerlingen (ongeveer 75%) ruim hoger dan bij de oude rijopleiding (40%) en gaan RIS-leerlingen na de opleiding veiliger het verkeer in. De Rijopleiding In Stappen zou niet langer duren dan de traditionele rijopleiding.

Een rijopleiding volgens RIS is iets duurder dan een traditionele rijopleiding, vanwege de extra toetsen. Volgens de koepel van verkeersscholen LBVI dreef RIS de kosten van de rijles verder op, met name door de verplichte bijscholingscursus voor rij-instructeurs die in eerste instantie exclusief door het CBR werd gegeven (bron: de Volkskrant van 5 februari 2003). Het CBR stelde echter dat de kosten gemiddeld niet hoger hoeven uit te vallen, omdat de kans met RIS groter is dat je de bij de eerste poging het examen haalt.

Na een uitspraak van de rechter kon RIS vanaf eind 2003 landelijk worden ingevoerd.

Auteur: René Pijlman


Bron: www.leren.nl/dossier/rijbewijs/rijles/ris.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon