Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Rijbewijs > Theorie > Theorieles

Theorieles bij een rijschool

Rijbewijs

Op 1 oktober 2002 werd het theorie-examen verzwaard: er werden naast de oude ja/nee-vragen ook meerkeuzevragen en open vragen ingevoerd. Daarop daalde in 2003 daalde het slagingspercentage van het theorie-examen. Volgens het CBR is er een verband met de manier van studeren.

Het CBR adviseert kandidaten om theorieles bij een rijschool te nemen. Daarbij worden de principes achter de regels uitgelegd, waardoor je het beter kunt begrijpen en onthouden. Rijscholen gebruiken goed lesmateriaal van gespecialiseerde uitgevers.

Leren uit een theorieboek zou volgens het CBR minder effectief zijn, omdat je daarbij vooral plaatjes leert herkennen in plaats van verkeersinzicht op te bouwen.

De examenresultaten bij het CBR wijzen erop, dat kandidaten die enkele theorielessen bij hun rijschool hebben gevolgd een grotere slagingskans hebben dan kandidaten die alleen zelfstandig gestudeerd hebben met een boek of CD-ROM. Gezien de vele herkansingen zijn examenkandidaten die theorieles genomen hebben goedkoper uit dan op de individuele manier.

Zoveel kandidaten Studeerden in 2003 zo
15% Theorieles bij een rijschool
33% CD-ROM
52% Alleen een theorieboek

Bronnen:

Slimmer leren en oefenen

Als je toch kiest voor zelf studeren met een theorieboek, dan komen onze studietips voor het theorie-examen vast goed van pas.

Het is ook nuttig de theorie te oefenen, op Internet of met een CD-ROM.

Auteur: René Pijlman


Bron: www.leren.nl/dossier/rijbewijs/theorie/theorieles.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon